"German pharmaceutics giant buys Swedish high-speed disk centrifuge systems"

PRESSEMELDING
6. juni 1995
Tysk legemiddelkjempe kjøper svenske hurtiggående disksentrifugerings- systemer

Den tyske legemiddelprodusenten Hoechst AG har bestilt 11 hurtiggående separatorsystemer fra det svenskbaserte selskapet Alfa Laval Separation AB. Denne ordren, som er i multimillion-klassen i D-mark, ble vunnet i hard konkurranse med andre produsenter etter intensive tester utført ved Hoechst Insultec-fabrikken i Frankfurt. Systemene skal brukes i produksjonen av human-insulin. Ordren befester Alfa Laval Separations mange-årige samarbeid med Hoechst. Hoechst bruker fra før selskapets dekanterings-anlegg i sin fremstilling.

Ordren omfatter fem ulike separasjonssystemer som
tilbyr en kombinasjon av høy G-kraft og gode egenskaper
når det gjelder å behandle store masser. Ett av systemene, BTPX 205, er et mindre prøveanlegg for sentrifugering som kan dampsteriliseres og er bygget for absolutt inneslutning.
En annen er BTAX 215, en stor separator med meget høy effektivitet. Flere modeller, blant annet den største av de fem, CHPX 517, har dessuten et mantlet deksel for produktavkjøling og støydemping.
Alfa Laval, som er et av Sveriges mest velkjente selskaper internasjonalt, er en uavhengig gruppe innen Tetra Laval som også inkluderer Tetra Pak, Tetra Laval Food og Alfa Laval Agri. Gruppen er verdensomspennende, aktiv i 110 land og har en årlig omsetning på 2 962 millioner DEM.
Hoechst-gruppens viktigste forretningsaktivitet er
fremstilling av legemidler, kjemikalier og polymer til forbruker- og industrimarkedet. Av gruppens ca. 40 datterselskaper ligger 18 i Tyskland. Selskapets omsetning var i 1994 49 637 millioner DEM.

Billedtekst:
Hoechst AG har bestilt elleve hurtiggående disk-sentrifugeringssystemer fra Alfa Laval Separation AB. Systemene vil bli brukt i fremstillingen av humaninsulin ved Hoechst Insultec-fabrikken i Frankfurt.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Claes Olson Alfa Laval Separasjon AB
Industrial Separation Division
S-147 Tumba, Sverige Tlf: +46 8 53 06 50 00 Fax: +46 8 53 03 35 89

Alfa Laval AS
Richard G Fosdahl
PO Box 162 Sköyen
0212 Oslo
Tel: 22 50 11 00 Fax: 22 73 22 37

N.B. Denne teksten er tilgjengelig på 3,5" format disk (Word 5.1a) formattert til Macintosh eller PC.

Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications