"German pharmaceutics giant buys Swedish high-speed disk centrifuge systems"

PERSBERICHT
6 juli 1995
Duitse farmaceutica-gigant koopt Zweedse schotelcentrifuges

De Duitse farmaceutica-producent Hoechst AG heeft een order geplaatst voor elf schotelcentrifuges van het in Zweden gevestigde Alfa Laval Separation AB. De miljoenenorder werd binnengehaald na een hevige concurrentiestrijd met andere producenten von scheidingstechnieken, nadat intensieve tests waren uitgevoerd in de Insultec-fabriek van Hoechst in Frankfurt. De systemen zullen worden toegepast bij de produktie van menselijke insuline. De order bevestigt opnieuw de al lang bestaande samenwerking tussen Alfa Laval Separation en Hoechst. Hoechst maakt tijdens haar produktieprocessen nu ook al gebruik van decanteertechnieken van Alfa Laval Separation.

De order omvat vijf verschillende scheidingssystemen die een combinatie bieden van hoge zwaartekracht en grote capaciteit om vaste stoffen af te scheiden. Een van de systemen, de BTPX 205, is een kleine hermetisch afgesloten schotelcentrifuge die met stoom gesteriliseerd kan worden .
Een ander systeem de BTAX 215, is een centrifuge met een groot schijvenpakket, waarmee vaste stoffen uitgestoten worden en dat een zeer hoge scheidings-efficiëntie geeft. Verschillende modellen, waaronder de grootste van de vijf, de CHPX 517, zijn tevens uitgerust met een geisoleerde beschermkap tegen temperatuur- verlies van het produkt en tegen geluidsoverlast.
Alfa Laval, een van Zweden's bekendste internationale ondernemingen, is een onafhankelijke groep binnen Tetra Laval waartoe eveneens Tetra Pak, Tetra Laval Food en Alfa Laval Agri behoren. De Alfa Laval Groep opereert wereldwijd in 110 landen en heeft een jaarlijkse omzet van 2.7 miljard gulden.
De voornaamste activiteit van de Hoechst groep is het produceren van farmaceutische- en chemische produkten en polymeren voor consumenten- en industrieel gebruik. Hoechst heeft ongeveer 40 dochterondernemingen, waarvan er 18 in Duitsland gevestigd zijn. De omzet van Hoechst bedroeg in 1994 49,5 miljard DM.




Bijschrift:
Hoechst AG heeft een order geplaatst voor elf schotelcentrifuges bij Alfa Laval Separation AB. Deze centrifuges zullen worden gebruikt bij de produktie van menselijke insuline in de Insultec-fabriek van Hoechst in Frankfurt.




Voor meer informatie a.u.b. contact opnemen met:
Claes Olson
Alfa Laval Separation AB
Industrial Separation Division
S-147 80 Tumba, Zweden
Tel: +46 8 53 06 50 00
Fax: +46 8 53 03 35 89

Alfa Laval BV
Lars Klein
PO Box 1020
3600 BA Maarssen
Tel: (30) 48 82 11
Fax: (30) 41 47 89

N.B. Deze tekst is verkrijgbaar op een 3,5 inch diskette (Word 5.1a), geformatteerd voor Macintosh of PC.

Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications