Wedholms nieuwe melkkoeltank voldoet aan eisen herziene F-gassenverordening

/INS 

• Wedholms brengt de eerste melkkoeltank op de Europese markt met CO2 als koudemiddel in een standaard koelsysteem van het type directe expansie (DX)

• Natuurlijke koudemiddelen zoals CO2 zijn verplicht volgens de herziene F-gassenverordening die sinds 11 maart van dit jaar binnen de EU-wetgeving van kracht is

• Per 1 januari 2025 moeten alle nieuwe, op zichzelf staande koelinstallaties (koelers uitgezonderd) die in de EU worden geïnstalleerd, koudemiddelen gebruiken met een GWP-waarde (Global Warming Potential, aardopwarmingsvermogen) van minder dan 150

Wedholms introduceert de eerste melkkoeltank op de Europese markt die CO2 gebruikt als koudemiddel in standaard koelsystemen van het type DX (directe expansie). De tank is ontworpen conform de herziene F-gassenverordening die vanaf januari volgend jaar in de Europese Unie van kracht wordt.

Het DFC 953-assortiment melkkoeltanks is beschikbaar voor systemen met 1 tot 8 melkrobots en een capaciteit van 3200 tot 30.000 liter.

Op dit moment worden synthetische koudemiddelen zoals fluorkoolwaterstoffen door de Europese Unie uitgefaseerd. Volgens de herziene F-gassenverordening die onlangs in de EU-wetgeving is opgenomen, moeten alle nieuwe, op zichzelf staande koelinstallaties (koelers uitgezonderd) die vanaf januari 2025 worden geïnstalleerd, koudemiddelen gebruiken met een GWP-waarde (Global Warming Potential) van minder dan 150. Bestaande systemen mogen gedurende hun resterende economische levensduur nog worden gebruikt en gerepareerd. Vanaf 2032 mogen echter koelinstallaties die werken op koudemiddelen met een GWP-waarde van meer dan 750 (koelers uitgezonderd), niet meer worden bijgevuld tijdens onderhoud en service.

Vanaf het jaar 2027 wordt de maximale hoeveelheid synthetische koudemiddelen die in de EU op de markt mag worden gebracht, beperkt tot ongeveer 20 miljoen ton CO2-equivalent per jaar. De verwachting is dat de prijs van synthetische koudemiddelen stijgt met als gevolg dat melkkoeltanks met verouderde technologieën duurder worden in aanschaf en gebruik waardoor investeringen in melkkoeltanks met modernere en milieuvriendelijkere technologieën worden gestimuleerd.

"Overal in de industrie worden milieuvriendelijke koudemiddelen geïntroduceerd en melkkoeltanks vormen hierop geen uitzondering. Koeling is een noodzakelijk proces in de landbouw- en zuivelindustrie, en het is belangrijk dat we systemen gebruiken die in harmonie werken met de natuurlijke omgeving die we hard nodig hebben," aldus Stefan Gavelin, directeur bij Wedholms.


'Ouderwetse' koudemiddelen opnieuw populair

De uitfasering van schadelijke koudemiddelen is een proces dat al bijna 40 jaar gaande is. In de jaren 80 werden de eerste gaten in de ozonlaag ontdekt. Sindsdien wordt de regelgeving voor nieuwe generaties koudemiddelen continu aangepast en is elke generatie minder schadelijk dan de vorige.

In de 19e eeuw werden koelsystemen gebruikt met natuurlijke koudemiddelen zoals CO2, ammoniak of koolwaterstoffen. Deze koudemiddelen waren echter niet praktisch in combinatie met de productietechnologie en veiligheidspraktijken van die tijd. In de jaren 30 werd freon geïntroduceerd: een koudemiddel dat effectieve koeling leverde bij lage druk en dat veiliger was.

Door de ratificatie van het Montrealprotocol in de tachtiger jaren werd freon, vanwege zijn ozonlaagafbrekende eigenschappen, geleidelijk uitgefaseerd. Sindsdien is er opnieuw aandacht voor natuurlijke koudemiddelen. CO2 heeft een GWP-waarde van 1 en een ozonafbrekend vermogen van 0. Dat betekent dat is de impact op het milieu neutraal is.

"De cirkel is rond: natuurlijke koudemiddelen worden weer de norm. CO2-koeling vereist een hoge druk, maar dankzij vooruitstrevende technologieën zijn dergelijke systemen de afgelopen tien jaar uitvoerbaar geworden, voor zowel commercieel als industrieel gebruik en in veel verschillende toepassingen."

"Bij Wedholms hebben we ervoor gekozen om met CO2 als koudemiddel te werken. Ammoniak is een giftige en bijtende stof, en koolwaterstoffen zoals propaan zijn brandbaar. CO2 heeft geen van deze nadelen. Bovendien is CO2 gemakkelijk in grote hoeveelheden verkrijgbaar en de kosten zijn laag," zegt Gavelin.


CO2: een effectief koudemiddel

CO2 is een uiterst effectief koudemiddel. De unieke eigenschappen ervan, zowel in vloeibare vorm als in dampvorm, zijn zeer energie-efficiënt en doen de operationele kosten aanzienlijk dalen. Daarmee wordt ook het gebruik van kleine onderdelen en smalle leidingen mogelijk gemaakt. De voetafdruk van onderdelen blijft daardoor beperkt en de kosten voor onderdelen en reparaties worden lager.

De hoge energie-inhoud van gecomprimeerd CO2 produceert warmte als bijproduct van het proces. Die warmte wordt teruggewonnen door het DFC 953-systeem en wordt gebruikt om warm water aan hulpsystemen te leveren.

Het meest voorkomende systeem is koeling met directe expansie. Dit systeem werkt op het principe dat de temperatuur van het gas daalt als de druk wordt verlaagd en het gas uitzet. Het koude gas absorbeert warmte van binnenuit de afgesloten ruimte en geeft zijn warmte-inhoud af aan de buitenkant.


Compatibel met alle melkrobots

De compressor van de DFC 953-serie melkkoeltanks heeft een frequentieregelaar en werkt op precies de juiste snelheid die voor het proces nodig is. Een batch van slechts 20 liter melk wordt op exact de juiste temperatuur gekoeld, op dezelfde effectieve manier als een grotere batch van 200 liter en zonder ijsvorming in de tank.

Het DFC 953-assortiment melkkoeltanks is compatibel met alle typen melkrobots. Er zijn verschillende adaptersets verkrijgbaar.

Het besturingssysteem biedt uitgebreide opties voor efficiënt roeren en efficiënte temperatuurregeling, en is voorzien van geavanceerde alarmfuncties.

De tank heeft een speciale knop waarmee melk voor eigen gebruik kan worden uitgeschonken.

Een sproeikop met een krachtige waterstraal, speciaal ontworpen om kalkaanslag en bacteriën te verwijderen, zorgt voor grondige reiniging van de binnenkant van de tank.


Over Wedholms:

Wedholms is een Zweeds bedrijf met een wereldwijde visie dat al meer dan 145 jaar bestaat. De geschiedenis gaat terug naar het jaar 1879, toen ondernemer Carl August Wedholm in Nyköping, Zweden een bedrijf oprichtte met de bedoeling melkbussen van hoge kwaliteit te produceren. Tegenwoordig heeft Wedholms meerdere operationele afdelingen voor productie, engineering, verkoop en service. Het productassortiment bestaat uit melkkoeltanks en -silo's en daaraan gerelateerde aftermarket-services. Het is de visie van Wedholms om wereldwijd marktleider te worden in energie-efficiënte en duurzame melkkoeloplossingen.

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!


Wedholms AB

P.O. Box 1002 / Visitors: Wahlströms väg 5
SE - 611 29 Nyköping
VAT-no. SE556166237901

info@wedholms.se
https://wedholms.com/en/


Press contact

Stefan Gavelin

President & CEO

Mobile: +46 73 390 24 88
stefan.gavelin@wedholms.se

Via social media

About Wedholms

For over 145 years, Wedholms has been a Swedish company with a worldwide view. Wedholms traces its origins to entrepreneur Carl August Wedholm, who founded a company in 1879 in Nyköping, Sweden to manufacture high-quality milk cans. Today, Wedholms has multiple operating units covering manufacturing, engineering, sales and service. The product range consists of milk cooling tanks and silos as well as related aftermarket services. The company’s vision is to become a global leader in energy efficient, sustainable milk cooling solutions.

Publications