"German pharmaceutics giant buys Swedish high-speed disk centrifuge systems"

PRESSMEDDELANDE
1995-07-06
Tysk läkemedelsjätte väljer
svenska höghastighetscentrifuger

Den tyska läkemedelstillverkaren
Hoechst AG har beställt elva höghastighets diskcentrifugsystem av Alfa Laval Separation AB. Ordern, som är värd flera miljoner tyska mark, togs hem i hård konkurrens med andra tillverkare efter omfattande tester vid Hoechsts Insultec-anläggning i Frankfurt. Systemen ska användas för tillverkning av mänskligt insulin. Ordern sägs vara en fortsättning av Alfa Laval Separations långvariga samarbete med Hoechst, som redan använder företagets utrustning för dekantering i sin tillverkning.

Ordern omfattar fem olika typer av separationssystem som erbjuder en kombination av höga G-krafter och möjlighet att hantera utfällning av stora partiklar. Ett av systemen, BTPX 205, är en liten centrifug för pilotinstallationer i full skala. Den kan ångsteriliseras och är byggd för fullständig inkapsling.
I beställningen ingår även BTAX 215, en stor centrifug för diskrack med mycket hög separationsgrad. Den är försedd med en anordning för utfällning av fasta partiklar. Flera modeller, inklusive den största av de fem, CHPX 517, har också en kåpa för kylning av produkterna och ljuddämpning.
Alfa Laval är en fristående företagsgrupp inom Tetra Laval-koncernen, i vilken även ingår Tetra Pak, Tetra Laval Food och Alfa Laval Agri. Koncernen är verksam i 110 länder över hela världen och har en årlig omsättning på DEM 2 962 miljoner.
Hoechst-koncernens huvudverksamhet är tillverkning av läkemedel, kemikalier och polymerer för konsument- och industrisektorn. Koncernen har ca 40 dotterbolag, varav 18 är baserade i Tyskland. Koncernens omsättning 1994 var DEM 49 637 miljoner.Bildtext:
Hoechst AG har beställt elva höghastighets diskcentrifuger av Alfa Laval Separation AB. Systemet ska användas för tillverkning av mänskligt insulin vid Hoechsts Insultec-anläggning i Frankfurt.För ytterligare information kontakta:

Claes Olson Gert Bergjohann
Alfa Laval Separation AB Alfa Laval GmbH,
Industrial Separation Division Resort Sharples
147 80 Tumba Postfach 100 507
D-46525, Dinslaken, Tyskland
Tel: +46 8 53 06 50 00 Tel: +49 2064 57773
Fax: +46 8 53 03 35 89 Fax: +49 2064 55196

Popularitet:

röst data

Du kan inte ge feedback på denna artikel.

Publications