Nye Alfa Laval ThinkTop V20 presser grensene for ventilposisjonsangivelse til Industry 4.0

Neste generasjon hygieniske ventilindikatorer, Nye Alfa Laval ThinkTop V20, bidrar til det digitale skiftet i prosessindustrieneNår vi får ventilposisjonsovervåking over i Industry 4.0, skaper det konkurransefortrinn. Med automatisering, digitalisering og sanntidskommunikasjon legger ThinkTop V20 lista høyere innen prosesstyring. Påliteligheten og nøyaktigheten øker, og installasjon, idriftsetting, drift og vedlikehold blir både raskere og billigere.

ThinkTop V20 er den første rene ventilføleren som er vedlikeholdsfri og ikke krever manuell justering eller programmering. Den muliggjør 360° LED-statusangivelse fra alle retninger. Den tilbyr også praktisk overvåking fra kontrollrommet av sanntidsstatus for Alfa Lavals hygieniske ventiler innen meieri, mat, drikke, hjem og kroppspleie, bioteknologi, legemidler og mange flere næringer.

 

Mer pålitelig prosesstyring

ThinkTop V20 er spesialutviklet for å digitalisere av/på-overvåking av ventiler med en pragmatisk strategi for å gjøre ventilstatus og -posisjon mer pålitelig. Dette nye tilskuddet til Alfa Lavals avanserte ThinkTop V-serie gir bedre prosesstyring for produsenter som avhenger av tilbakemelding om åpne eller lukkede ventilposisjoner i form av lys og signaler.

– Den intuitive ThinkTop V20 er en raskere, mer intelligent ventilindikator enn det som finnes på markedet i dag, sier Ebbe Bundesen, Portfolio Leader, Valves and Automation, Alfa Laval. – Det skaper en mer pålitelig prosesstyring med raskt, nøyaktig, intuitivt sanntidsoppsett, praktisk ventilposisjonsovervåking i sanntid og tilgang til kontinuerlig oppdaterte og historiske data fra kontrollrommet. Alt i alt bidrar den til å spare masse tid og penger med tanke på det kravet til effektivitet fabrikker står overfor.

 

40 prosent raskere oppsett enn tradisjonelle ventilindikatorer

Det tar bare noen sekunder å installere ThinkTop V20, med enkel  aktivering og deaktivering av apparatet. Sanntidsoppsettet er raskt og intuitivt. Sensorer gjenkjenner ventiltype og -størrelse, kalibrerer og registrerer avstander for ventilåpning og -lukking og fullfører oppsettet uten at man trenger å gjøre noe manuelt. Å bytte ut ventiltoppen er enkelt uten å forstyrre produksjonen, også under drift. Det krever ingen ekspertise, opplæring, adaptere eller spesialverktøy. Alle kan installere en ny ThinkTop V20 på riktig måte eller bytte en eldre ventilindikator uten å påvirke hygienen, produktiviteten og oppetiden - samtidig som man sparer tid og penger.

 

Avansert estetisk utførelse og en rekke kommunikasjonsprotokoller

Som en del av den velprøvde ThinkTop V-serien deler ThinkTop V20 samme utseende, samme vedlikeholdsfrie hus og forbedret 360 ° LED-statusangivelse som de bestselgende apparatene i ThinkTop V-serien. Den kompakte, robuste utførelsen gjør den egnet til installasjoner på steder med lite plass. Produsentene velger den kommunikasjonsprotokollen – digital, AS-grensesnitt eller IO-kobling – som  passer best til deres behandlingsbehov. V20 er hermetisk lukket for å sikre pålitelige avlesninger av ventilposisjonen og hindre risiko for vann, støv og annen uautorisert inntrengning i apparatet. Bruk av kommunikasjonsprotokollen med punktvis IO-kobling gjør det mulig å koble sensorer til automatiseringssystemer. IO-koblingen forenkler dessuten tilgangen til sanntidsdata, tilbyr bedre diagnostikk, forenkler konfigurerbarheten og styringen samtidig som Industry 4.0 støttes.

 

Mer fokus på kjernevirksomhet med digitalisert ventilstatus

ThinkTop V20s funksjoner for sanntidsoversikt og fjernovervåking vil sikre et konkurransefortrinn for dem som avhenger av data fra hygieniske ventiler. Med raskere oppsettingstid og mer påligelig prosesstyring, er V20mer avansert enn det produsentene trodde var mulig med tradisjonelle ventilposisjonsindikatorer..

Les mer på www.alfalaval.com/thinktop-v20

 

Mer informasjon:

Ebbe Bundesen

Portfolio Manager

Sensing & Control, Alfa Laval

Telefon: +45 28 95 57 58

E-post: ebbe.bundesen@alfalaval.com

 

Om Alfa Laval

Alfa Laval er virksom på områdene energi, marin, næringsmiddel og vann og tilbyr ekspertise, produkter og service til et bredt spekter av kunder i ca. 100 land. Selskapet er engasjert i å optimalisere prosesser, skape ansvarlig vekst og ligge i spissen av teknologiutviklingen – alltid gjøre det lille ekstra for å støtte kundene for å oppnå sine forretnings- og bærekraftsmål.

Alfa Lavals innovative teknologier brukes til å rense, foredle og gjenbruke materialer for å fremme mer ansvarlig bruk av naturressurser. De bidra til forbedret energieffektivitet og varmegjenvinning, bedre vannbehandling og reduserte utslipp. Dermed påskynder Alfa Laval ikke bare fremgangen for sine kunder, men også for mennesker og kloden. Å gjøre verden bedre, hver dag. Det handler om Advancing betterTM.

Alfa Laval har 17 900 ansatte. Årsomsetningen i 2021 var 40 milliarder svenske kroner (ca. 4 milliarder euro). Selskapet er notert på Nasdaq Stockholms hovedmarked.

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications