Hvordan spare 71 % i vannkostnader med ThinkTop V70-oppgradering

Klikk her for å se videoen.

Spar 71 % i vannkostnader ved å oppgradere hver fjerde ventilkontrolltopp

Vil du øke avkastningen? Sikre hygieniesikkerhet?
Redusere driftskostnader? Oppnå bærekraftsmålene dine?

La ekspertene ved Alfa Lavals applikasjons- og innovasjonssenter for væskehåndtering løse utfordringene du står overfor. Et ledende globalt bryggeri gjorde nettopp dette, slik at de kunne finne den beste måten å redusere vannkostnadene på, under rengjøring av blandesikre ventiler. Uansett bransje eller utfordring kan ekspertene våre finne en innovativ løsning som passer deg.

Vil du ta produksjonen til neste nivå? Kontakt oss i dag.

Testresultater – mer enn 71 % i vannbesparelser

Å oppgradere alle ventilkontrolltoppene på en blandesikker ventilgruppe er ikke alltid den optimale tilnærmingen for å øke prosessytelsen, spesielt i bransjer med mindre hyppige rengjøringskrav.

Det var i alle fall det ekspertene våre på applikasjons- og innovasjonssenteret fant ut da de så nærmere på en solid oppgraderingsstrategi for bryggeriet. Ekspertene våre testet tre scenarier ved hjelp av et oppsett som var identisk med bryggeriets eget.

Den optimale løsningen? Oppgradering av hver fjerde ventilkontrolltopp var den klart mest attraktive løsningen sammenlignet med en oppgradering av alle.

"En total oppgradering er ikke alltid den beste tilnærmingen. Noen ganger kommer du langt med litt oppfinnsomhet", sier Mario Kurilic, teknisk salgssjef, Food & Water, Alfa Laval.

Han fortsetter: "Bruk av en ThinkTop V70 til å kontrollere fire ventilaktuatorer ga 71 % vannbesparelse og krevde mindre investering enn å endre alle kontrolltoppene.”

Klikk her for å se hvordan testen gikk.

Raskere ventilrengjøring, raskere tilbakebetalingstid

ThinkTop V70 med funksjon for burst-ventilseterengjøring rengjør effektivt ventilsetet mye raskere og bruker mindre vann enn bryggeriets nåværende rengjøringssystem.
Dette gjør det mulig å realisere tilbakebetaling på mindre enn ett år, avhengig av rengjøringskrav, frekvens og kostnadsstruktur.

Utforsk Alfa Laval ThinkTop V70.

 

Om Alfa Laval

Alfa Laval er virksom på områdene energi, marin, næringsmiddel og vann og tilby ekspertise, produkter og service til et bredt spekter av kunder i et 100-tall land. Selskapet er engasjert i å optimalisere prosesser, skape ansvarlig vekst og ligge i spissen av teknologiutviklingen – alltid gjøre det lille ekstra for å støtte kundene for å oppnå så vel sine forretnings- som bærekraftsmål.

Alfa Lavals innovative teknologier brukes til å rense, foredle og gjenbruke materialer for å fremme mer ansvarlig bruk av naturressurser. De bidra til forbedret energieffektivitet og varmegjenvinning, bedre vannbehandling og reduserte utslipp. Dermed påskynder Alfa Laval ikke bare fremgangen for sine kunder, men også for mennesker og kloden. Å gjøre verden bedre, hver dag. Det handler om Advancing betterTM.

Alfa Laval har 16 700 ansatte. Årsomsetningen i 2020 var 41,5 milliarder svenske kroner (ca. 4 milliarder euro). Selskapet er notert på Nasdaq Stockholms hovedmarked.

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications