InverformTM – gör kartong till ett nytt och hållbart alternativ till plasttråg för färdigmat

/ins  Iggesund Paperboards nya InverformTM som används för färdigmat i tråg kan leva upp till höga förväntningar på hållbarhet och prestanda.

Inverform tillverkas av rena cellulosafibrer och har specialutformats för formpressade och vikta tråg för förpackning av färdigmat. Inverform är ett mycket formbart material, och är ett starkt alternativ till mer traditionella lösningar som till exempel plasttråg.

– Iggesund Paperboard har länge arbetat för att skapa hållbara material som inte skadar miljön. Inverform utvecklades till stor del som en lösning på problemet med alla plastföroreningar, säger Stefan Söderberg som är Sales Manager på Iggesund Paperboard.

 Den stora plastanvändningen kan kopplas till många allvarliga problem, till exempel

  • stor klimatpåverkan på grund av de fossila bränslen som används för framställning av plast
  • plast som hamnar i havet och på andra platser på grund av att materialet inte bryts ned i naturen
  • stora avfallsmängder på grund av en låg återvinningsnivå (mindre än 40 procent).

– Vi var fast beslutna att hitta ett förnybart och återvinningsbart material till livsmedelstråg, som skulle vara mer miljövänligt än plast men samtidigt ha lika goda förpackningsfunktioner genom hela värdekedjan, säger Stefan Söderberg.

De livsmedels- och detaljhandelsföretag som är måna om att ha produkter som främjar en hållbar framtid kan nu använda tråg som är tillverkade av Inverform. Förpackningar av Inverform med en plastbeläggning ger ett betydligt lägre klimatavtryck än vanliga plasttråg och kan dessutom återvinnas i den befintliga förpackningsinsamlingen. Inverform-förpackningarna minskar inte bara klimatavtrycket utan uppfyller även de högsta standarderna för livsmedelshygien och -skydd, vilket innebär bättre livslängd för produkterna och minskat matsvinn.

– Inverform är den första produkten i det här sortimentet och vi arbetar med att utveckla nästa generations barriärmaterial eftersom vi ser en ökad efterfrågan på hållbara förpackningslösningar. Kraven blir tuffare för varje år. Vi arbetar hela tiden med produktförbättring för att hjälpa våra kunder att hantera sina utmaningar både i dag och i framtiden, säger Stefan Söderberg.

Inverform är en vit homogen helblekt kartong (Solid Bleached Board, SBB) som tillverkas av rena cellulosafibrer från hållbart skogsbruk. Inverform beläggs med en polymerbarriär som gör den idealisk för trågformning och värmeförsegling. Inverform är ett livsmedelsgodkänt material utan optiska blekmedel och har alla livsmedelscertifikat som krävs. Materialet kan dessutom användas i mikrovågsugn och i vanlig ugn.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Söderberg, Sales Manager, Iggesund Paperboard

stefan.soderberg@holmen.com

+46 702767726

 

Iggesund

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications