Julkort med 44 000 variationer

/INS. Iggesund Paperboards tradition att producera avancerade julkort fortsätter. Man brukar säga att varje snöflinga är unik och så blir också 2016 års julkort. Varje julkort kan vikas till mer än 44 000 varianter, från kritvitt till en blåaktig vinterton.

Julkortet består av sju stansade snöflingor med olika tryck på respektive sida. Dessa 14 varianter på flingor kan vikas till drygt 44 000 olika mönster.  De snöflingemönster man skapar innesluter sedan ett kort gjort på Invercote Metalprint 359 g/m2 med toner av cyan på tryckt på metallfolien och den traditionella julhälsningen på motsidan. För designen svarar den tyske designern Peter Dahmen, som de senaste åren specialiserat sig på digital efterbearbetning, många gånger i samarbete med israeliska Highcon.

”Digital efterbearbetning är ett spännande område och Iggesunds julkort är ett av de mest avancerade jobb jag gjort på detta område”, berättar Peter. ”I teorin skulle man kunna genomföra projektet med traditionella stansverktyg, med en upplagestorlek som denna skulle den traditionella stansningen bli mycket dyrare, eftersom man då måste rensa bort de pappersytor som man inte vill ha kvar manuellt”.

Peter Dahmen har haft Highcons konstruktör Yaron Eshel som sitt tekniska stöd i skapandeprocessen.

”Jag fick idén till kortet natten före en flygresa. Jag hade svårt att sova, men när tanken på kortets utformning kom till mig var tvungen att kliva ur sängen och skriva ned den innan den försvann ur medvetandet.”

Dagen därpå, under långflygning till Israel förfinade han skisserna på sin Ipad och väl framme visade han resultatet för Yaron.

”När han sa att det var möjligt att göra detta i Highcons process var grunden lagd.”

Peter Dahmen har arbetat både med digital som traditionell stansning och bigning och är ingalunda främmande för någon av teknikerna. Men den digitala tekniken ger större utrymme för finjusteringar när det oundvikliga tryckdatumet närmar sig.

”När man får stansverktyget och ser hur det fungerar inser man att man kanske tänkt fel, eller att några ytterligare justeringar skulle höja trycksakens eller förpackningens kvalitet.  Då gör den digitala tekniken mig större frihet som designer – för det mesta har man inte tid att vänta på en mekanisk justering av stansverktyget ”, poängterar Peter Dahmen.

Iggesund Paperboards motiv till att göra avancerade julkort är inte bara ett uttryck för att man med viss elegans vill skicka en julhälsning till sina kunder.

”Vi letar aktivt efter nya lösningar och nya tekniker, eller nyskapande användning av traditionella metoder, som kan tjäna som inspiration till våra kunder över hela världen. Julkortet är ett tryckt prov som visar på vad man kan få ut av våra kartongkvaliteter, Invercote och Incada”, säger Anna Adler, projektledare på Iggesund Paperboard med ett tiotal julkortsproduktioner på sitt samvete.

Bildtext: Årets julkort från Iggesund Paperboard kan avnjutas i drygt 44 000 varianter. Mångsidigare kan ett julkort tillverkat av Invercote knappast bli.© Iggesund

Iggesund

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

 

 

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications