Iggesund utvecklar europeisk service

/INS. Iggesund Paperboard tar krafttag för att utveckla sin leveransservice ytterligare. Det långsiktiga samarbetet som varit med SCA ända sedan 1995 fördjupas nu ytterligare. Från och med sommaren 2016 kommer cirka 1.000.000 ton kartong, papper och massa omsättas årligen i den nya trafiken till och från Kiel. Tillsammans har SCA och Iggesund de volymer som behövs för att skapa kostnadseffektiva transportlösningar med hög servicegrad till kontinentala Europa. Förändringen gäller både fartyg och en ny huvudterminal i Tyskland.

”Vi får tillgång till modernare fartyg, samtidigt som detta i kombination med våra förändringar för vår europeiska arkning lägger grunden för en bättre leveransservice ”, kommenterar Christina Törnquist, Logistics Director vid Iggesund Paperboard.

Iggesund kommer under nästa år lämna sin nuvarande terminal i Lübeck till förmån för Seehafen Kiel. Bättre utvecklingsmöjligheter tillsammans med bra långsiktiga ägare, som dessutom är villiga att investera i hög kvalitet har varit avgörande för valet av Kiel.”Läget är optimalt för vår planerade serviceutveckling. Nära både våra kunder och vår servicestation, men även rent geografiskt strategisk placerad nära Kielkanalen. Det ger många nya möjligheter i framtiden ”, fortsätter Christina Törnquist.

I det nya samarbetet kommer Iggesund att kunna skicka kartong med samma frekvens som tidigare, både till Kiel och andra hamnar. Omläggningen av sjötrafik och terminal är en del av den kraftfulla översyn av sin service som Iggesund är mitt inne i.

”Leveransservice är mitt område och jag är glad för de steg som vi tar nu. Men lika viktig är det servicepaket vi lanserar under namnet Care by Iggesund. Där handlar det om allt från snabba provleveranser till lokalt teknikstöd och kunskapsmaterial som ger kunden möjlighet att få ut mesta möjliga av kartongen”, understryker Christina Törnquist.

Bildtext: De här förändringarna lägger grunden till en förbättrad leveransservice i Europa, säger Christna Törnquist, logistikdirektör vid Iggesund Paperboard. ©Iggesund

Iggesund

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com


Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications