Enkelt och avskalat med stor komplexitet

/ins  I förpackningarnas värld är det ibland komplicerat att åstadkomma något som ser enkelt och avskalat ut. Kartongförpackningen till Jimmy Choos L’EAU, som lanserades sommaren 2017 är ett tydligt exempel på detta. Den är svagt rosafärgad bortsett från varumärket, namnet på innehållet och att det handlar om en eau de toilette. Ändå har förpackningen genomgått tolv bearbetningssteg.

Förpackningen är tillverkad av Invercote från Iggesund Paperboard. Konverteringen har utförts av det anrika franska grafiska företaget Draeger för Interparfums räkning. Den är offsettryckt både på in- och utsida. Trycket på insidan ger en svagt rosa ton som skapar den atmosfär som omger flaskan. Utvändigt har förpackningen ett blindpräglat ormskinnsmönster och dessutom två textrader på framsidan. Utsidan är också laminerad med soft touch-film, mattlackerad och foliepräglad med både silver- och holografisk film.

” Valet av Invercote berodde främst på att den släta ytan gjorde vår design rättvisa, främst vad avser färgåtergivningen och resultatet av foliepräglingen. Det blindpräglade ormskinnsmönstret som löper över hela förpackningen blev också väldigt lyckat”, berättar Axel Marot, Supply Chain and Operations vid Interparfums.För den som producerar avancerade kartongförpackningar med många bearbetningssteg finns det en kartongegenskap som kan vara avgörande för slutresultatet – dimensionsstabilitet. Det är kanske inte det första man tittar på när man väljer material, men erfarna konverterare har det alltid med i beräkningen.

”Om du har tolv bearbetningssteg och får misspass i bearbetningssteg 10 så förlorar du inte bara materialet, utan också allt arbete som lagts ner tills du får avbryta. I dagens allt mer tidspressade värld riskerar du dessutom att missa leveranstider – och det finns åskilliga projekt där det helt enkelt inte får ske”, berättar Edvin Thurfjell, produktchef för Invercote.

I Invercotes fall är hemligheten en kombination av hög andel långa cellulosafibrer från tall och gran och sulfatprocessen där dessa fibrer friläggs varsamt. Till det kommer att kartongen är uppbyggd i flera lager, vilket inte bara har betydelse för dimensionsstabiliteten utan också minskar risken för sprickor i bigar jämfört med enskiktskartong och papper. Men det finns inget enkelt mått på dimensionsstabilitet man kan läsa sig till i kartongtillverkarnas specifikationer.

”För den som läser specifikationer så är höga värden för rivstyrka och dragstyrka  ledtrådar. Men jag tror att en stor andel av våra kunder erfarenhetsmässigt har upptäckt denna styrka ”, fortsätter Edvin Thurfjell.

Som produktchef för tycker han, naturligt nog, att man borde ägna mer uppmärksamhet åt materialvalet.

”Som förpackningsintresserad tycker jag det är synd när man kompromissar med materialvalet och äventyrar arbetet som lagts ner innan produktionen kan starta. När man anlitar de bästa kreatörerna, väljer superfotografer och modeller av högsta klass men inte tar hänsyn till att kvaliteten på förpackningsmaterialet måste motsvara detta, då undrar jag om man tänker helt rätt”, slutar Edvin Thurfjell.

Bildtext:

Jimmy Choos L’EAU är ett exempel på en enkel och avskalad design som kräver komplex bearbetning där konverteraren Draeger och licensinnehavaren Interparfums valde att använda Invercote från Iggesund Paperboard. ©Iggesund

Iggesund

 Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

 Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

 

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications