Pop-up med svensk vinter

/ins Årets julkort från Iggesund Paperboard är en pop-upkonstruktion gjord av den tyske designern och papperskonstnären Peter Dahmen. Det är ett svenskt vintermotiv som inspirerats av Iggesunds gästgård i Hedvigsfors, som finns mitt i den hälsingska skogen.

”För mig är träden och skogarna så typiska för Sverige, och förutom att de har en stor betydelse för den svenska ekonomin så har de också en central roll också i kulturen”, berättar han om kortets tillkomst. Hans tolkning av det svenska är skälet till att den gran som fälls upp när kortet öppnas är oproportionerligt stor.

Utgångsmaterialet är Invercote Creato 260 g/m2 och till de tekniska finessera hör granens höjd i förhållande till kortets bas liksom det faktum att trädets topp vid resningen viks 225 grader, vilket ställer hårda krav på kartongens egenskaper.

Peter Dahmens passion är att skapa tredimensionella verk i papper och ett speciellt intresse för pop-upfunktioner.  Rörlighet och överraskande effekter är något som han gillar, men rent grafiskt är kortet återhållsamt.

”Vi hade kunnat ösa på massor av bling-bling och grafiska effekter. Men både jag och Iggesunds projektledare Anna Adler ville ha ett återhållsamt kort med sparsmakad ton och inte ett grafiskt fyrverkeri”, betonar han.

Peter är mycket nöjd med slutresultatet  av fler skäl. Invercote är särskilt lämpligt för för denna typ av konstruktioner på grund av sina rivstryrka och den oöverträffade förmågan att kunna vikas många gånger utan att spricka i bigarna. Dessutom uppskattar den taktila känslan i den silkeslena ytan.

”För Iggesund Paperboard är julkortet inte bara en hälsning, utan också en möjlighet för oss att inspirera till ökad användning av våra kartonmaterial Invercote och Incada. Vi försöker utmana med spännande tekniker eller utmanande konstruktioner”, understryker Anna Adler.

”Den dominerande granen är en påminnelse om skogens och trädens betydelse för skogsindustriföretag som Iggesund Paperboard. De är grunden i vår verksamhet och vår framgång är till stora delar avhängig av hur väl vi förvaltar denna förnybara resurs”, fortsätter hon.

Kortet är gjort på Invercote Creato 260 g/m2 som dubbelvikts och limmats för utgöra fäste för pop-upmekaniken. Motiven är tryckta i fyrfärg av den tyske pop-upspecialisten Albrecht creative paper products, som också svarat för foliering, prägling, skyddslackering och montering.

Bildtext:

Iggesunds julkort 2017 har formgivits av den tyska designern och papperskonstnären Peter Dahmen. Det är producerat på Invercote Creato 260 g/m2. © Iggesund

 

Iggesund

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

 Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

 

 För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications