Invercote och Incada - när kartongproffsen får välja

/ins  Iggesund Paperboard, som igår i Holmenkoncernen, har de två mest värdefulla varumärkena för kartong i Europa. Det visar den varumärkesstudie som analysföretaget Opticom International Research genomfört.  Dryga 200 konverterare, företag som bearbetar kartong till färdiga förpackningar, rankar Invercote och Incada från Iggesund allra högst.

Undersökningen omfattar konverterare i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Schweiz, Belgien och Nederländerna inom branscherna läkemedel och hälsoprodukter, kosmetik och skönhetsvård, choklad och konfektyr, torra livsmedel, fryst och kyld mat samt vin och spritförpackningar. Undersökningen har genomförts vartannat år sedan 2004 och Iggesunds varumärken har konsekvent legat i toppen.

”Varje gång vi placerar oss i toppen av denna undersökning får vi ett kvitto på att våra båda kartongkvaliteter ligger rätt i förhållande till marknadens krav. Naturligtvis är det extra glädjande att det just är konverterarna, de som lever på att förvandla den vita och latta kartongen till funktionella och eleganta förpackningar”, säger Kenneth Nysten, nöjd sälj-och marknadsdirektör vid Iggesund.

Undersökningen visar också att hög kvalitet och hållbarhetsegenskaper blir allt viktigare urvalskriterier över tid. Konverterarna har dessutom höga förväntningar på egenskaper som tryckbarhet, körbarhet i konverteringsprocessen och falsningsegenskaper, något som både Invercote och Incada uppfyller med råge.

Iggesund tillsammans med StoraEnso uppfattas som ledande inom hållbarhet på kartongmarknaden även om majoriteten av respondenterna inte ser det finns någon given ledare inom branschen.

”Konverterarnas utlåtanden, inte minst det faktum att man pekar ut körbarhet och produktkvalitet, styrker oss i uppfattningen att vår färdriktning är riktig. Att man sedan uppskattar vårt hållbarhetsarbete är också viktigt och ett starkt argument för våra produkter”, slutar Kenneth Nysten.

Europas mest värdefulla kartongvarumärken enligt undersökningen:

 1. Invercote (Iggesund)
 2. Incada (Iggesund)
 3. Tambrite (Stora Enso)
 4. Ensocoat (Stora Enso)
 5. Performa (Stora Enso)
 6. BillerudKorsnäs (BillerudKorsnäs)
 7. CKB (Stora Enso) NEW 2018
 8. MetsäBoard Pro (Metsä Board) NEW 2018
 9.  Alaska Plus (International Paper)
 10. MetsäBoard Classic (Metsä Board) NEW 2018
 11. MetsäBoard Prime (Metsä Board) NEW 2018

Bildtext 1: The Origin Box är gjord av tre sorters pappersmaterial varav två, Invercote och Incada, tillverkas av Iggesund Paperboard. Konverterare är belgiska Du Caju Printing & Packaging.

Bildtext2: ”Konverterarnas utlåtanden, inte minst det faktum att man pekar ut körbarhet och produktkvalitet, styrker oss i uppfattningen att vår färdriktning för Invercote och Incada är riktig”, säger Kenneth Nysten, Iggesund Paperboard.

Iggesund

 Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

 

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

 

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

 

 

 

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications