Apple och Tim Cook planterar träd i Iggesund - sätter Holmen på kartan över klimatsmart skogsbruk

/ins. Apple med VD Tim Cook är på Sverigebesök. Under torsdagen besökte han skogarna utanför Iggesund för att lära sig mer om hållbarhetsarbetet bakom förpackningarna till Apples produkter.  Tillverkaren Iggesund Paperboard är en del av skogsindustrikoncernen Holmen och ligger i framkant inom hållbarhet. På plats för att diskutera med Tim Cook fanns Holmenkoncernens VD Henrik Sjölund och Iggesund Paperboards VD Daniel Peltonen.

Holmen har flera gånger placerat sig bland världens mest hållbara företag  där den hållbart brukade skogen är en grundpelare.  “Ett besök I de enastående skogarna i norra Sverige tillsammans med  @IggesundAB, vår partner i innovation och hållbara förpackningar,” twittrade Tim Cook efter besöket i Iggesund. Apple VD:n planterade också ett eget träd i Iggesunds skogar när han tog del av hela processen från skogsbruk till färdiga förpackningar.

”För Holmen är det självklart att utgå från ett hållbart skogsbruk.  Vi odlar träd med 80-90-års horisont där timret används till att bygga bostäder i trä. Kartongen gör vi av massaved från skogen och flis från sågverket. Iggesund är ett bra exempel på ett klimatsmart kombinat där vi föder med skogsråvara och producerar bioenergi, pappersmassa och kartong. Stora investeringar över lång tid och ett system i balans är en förutsättning för en hållbar värdekedja. Iggesundskombinatet binder 0,7 miljoner ton CO2.”.Det säger Holmens VD Henrik Sjölund med anledning av uppmärksamheten från det företag som har världens största börsvärde.

Invercote, materialet i bland annat Apples förpackningar, kommer från Iggesunds Bruk och välskötta  skogar.

”Vi har brukat svensk skog på ett traditionsenligt och hållbart vis sedan 400 år tillbaka. Allt börjar med ett långsiktigt skogsbruk. För oss är det naturligt att jobba klimatkompenserande och utifrån en värdekedja där alla steg är viktiga”, avslutar VD Henrik Sjölund.

Att Iggesund är leverantör till Apple är en alldeles speciell historia. Det var den legendariske grundaren och förre VD:n Steve Jobs som bestämde att Iggesund skulle leverera materialet till Apples förpackningar. Anställda åkte jorden runt och samlade in tänkbara material. När proverna sedan presenterades på högkvarteret i Cupertino pekade Jobs på Invercote från Iggesunds och sade: ”Det är det här vi ska ha”.  

Bildtexter:

Iggesund Paperboards  Johan Granås  och  Christian Wisén förklarar kvalitetskrav för Apples VD Tim Cook vid hans besök i Iggesund. © Iggesund

Holmenkoncernen producerar årligen mer än 30 miljoner plantor för att klara den svenska skogslagstiftningens krav på återplantering efter avverkning. Tim Cook, VD för Apple, prövar på det manuella arbetet att plantera skog om given av Iggesund Paperboards hållbarhetschef Johan Granås och Holmens koncernchef Henrik Sjölund. © Iggesund

Iggesund

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information:

Staffan Sjöberg

Public Relations Manager

staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard

SE-825 80 Sverige

Tel: +4665028256

Mobile: +46703064800

www.iggesund.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications