Iggesund Paperboard i topp – igen

/INS. Kartongföretaget Iggesund Paperboards marknadsledande varumärken Invercote och Incada, finns återigen bland de tre mest värdefulla varumärkena på den europeiska kartongmarknaden, enligt en nyligen släppt varumärkesstudie som Opticom International Research genomfört bland europeiska kartongkonverterare och varumärkesägare.

Bland konverterarna placerar sig Invercote som tydlig etta med klar distans till tvåan Performa från Stora Enso. Incada intar en tredje plats av de 14 varumärken som kvalificerat sig för den europeiska topplistan enligt konverterarna. Prisvärdhet och jämn kvalitet är de viktigaste faktorerna vid val av kartong för dem. När det gäller service rankas tillgänglighet och leveranspålitlighet allra högst.

”Vi har sällan synpunkter på Incadas kvalitet och vi får alltid utmärkt teknisk service” kommenterar en brittisk konverterare med inriktning på kosmetik och skönhetsprodukter. ”Invercote har varit vårt huvudsakliga kartongval i många år, och den fungerar väl i vår produktion”, intygar en annan brittisk konverterare med en mer allmän inriktning.

“Vi är otroligt glada och stolta över våra fina och starka varumärken, som har så stor betydelse för såväl våra kunder, medarbetare och affärer. När våra kunder och intressenter dessutom betygsätter oss så högt är det ett kvitto på vi gör rätt saker och därtill hjälper våra kunder bli framgångsrika” säger Charlotte Lagerwald, Marketing Strategy Director, som ansvarar för att förvalta och vårda Iggesunds varumärken.

Iggesund Paperboard som företag och produktvarumärkena Invercote och Incada har en hög och stigande igenkänningsfaktor. Sätter man dessutom kännedomen i relation till Iggesunds storlek jämfört med konkurrenterna, Stora Enso och Metsä Board som båda är betydligt större företag, framstår det ännu tydligare att Iggesund Paperboards varumärken är väl igenkända.

Opticom tar även fram en motsvarande ranking av kartongvarumärken baserat på intervjuer med ägare till konsumentvarumärken inom sex olika marknadssegment: torra livsmedel, kylda & frusna livsmedel, choklad & konfektyr, vin & sprit, parfym, kosmetik & skönhetsvård samt läkemedel. Både Invercote och Incada är solklara ledare på första och andra plats inom segmenten parfym, kosmetik och skönhetsvård.

”Undersökningen omfattar visserligen bara Europa, men den stärker ändå vår argumentation när vi försöker bredda och öka vår försäljning i både Asien och USA. Våra nya servicelösningar i Asien och på USAs västkust ger oss en ny konkurrenskraft på dessa marknader som vi inte tidigare haft. Och de europeiska varumärkesägare som producerar i Asien kan nu vara säkrare på att även där kunna använda Invercote”, kommenterar Arvid Sundblad, VP Sales & Marketing och globalt ansvarig för Iggesund Paperboards försäljning.

Bildtext: Invercote är det värdefullaste varumärket på den Europeiska kartongmarknaden, och Iggesund Paperboards andra varumärke Incada hamnar på tredje plats. Bilden visar kort med en extrem laserskärning designat av Van Heertum Design, Tilburg, Nederländerna. © Iggesund

Iggesund

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications