Iggesund satsar på Japan

/INS. I höst startar Iggesund Paperboard ett försäljningskontor i Japan. Rekryteringen är i full gång och man räknar med att organisationen finns på plats under fjärde kvartalet i år. I första hand är det företagets flaggskeppsprodukt, Invercote, som är aktuell för den japanska marknaden. Den är väl etablerad i de högsta kvalitetssegmenten på de mer än 100 nationella marknader där den säljs.

”Traditionellt har Iggesund varit mycket Europainriktade, men nu prioriterar vi att öka vår globala försäljning. Idag är Asien världens största marknad för kartong och på en sådan marknad finns det giv utrymme för en kvalitetsprodukt som Invercote”, säger Arvid Sundblad, ansvarig för Iggesund Paperboards globala försäljning.

Ett särdrag i den japanska pappers- och kartongmarknaden är de höga kraven på kvalitet. Invercote, gjord av färskfiber och med höga krav på renhet bedöms ha goda förutsättningar att lyckas i Japan.

”När vi beslutade oss att satsa mer på försäljning globalt var ett av de första stegen att utveckla vår leveransservice utanför Europa. Sedan dess har vi byggt upp ny lagerhållning och arkning på den amerikanska västkusten och på Taiwan. För Asiens del innebär det radikala förkortningar av ledtiderna”, berättar Ivan Chong, President för Iggesunds verksamhet i Asia Pacific.

Iggesund finns sedan tidigare representerade i både Singapore och Hong Kong sedan snart ett par decennier och har byggt upp en stadig försäljning över tid. Med förbättrad tillgänglighet finns goda förutsättningar att nå ut bredare inte bara i Japan, utan också inom Asia Pacific.

”Utvecklad  lagerhållning och service är en game changer för oss. Nu kan vi vara konkurrenskraftiga i sammanhang där vi tidigare inte ens var ett alternativ på grund ledtiderna. Vi  har redan tagit ett antal nya affärer på grund av de ändrade förutsättningarna”, fortsätter Ivan Chong.

Iggesunds dotterbolag i Japan registrerades i våras, enligt japansk tradition på ett datum som skulle ge det nya företaget goda förutsättningar. Rekryteringen är inne i ett slutskede.

”Vi har stor respekt för den japanska affärskulturen och rekryterar därför bara japansk personal.  Det, tillsammans med långsiktighet, bedömer vi vara avgörande för framgång i Japan”, understryker han.

”Kvalitetsfrågor är mycket viktiga i Japan. Hygien, renhet, lukt- och smakneutralitet är exempel på några aspekter som betonas högre i Japan än på många andra marknader. Därför tror vi att Invercote har stora möjligheter att få en god utveckling här, slutar Ivan Chong.

Invercote har länge varit representerade av den ansedda Japanska pappersgrossisten Takeo med inriktning på den grafiska marknaden, och kommer så att vara också i framtiden. Det nyetablerade försäljningskontoret kommer i första hand att vara inriktat direktaffärer på förpackningsmarknaden.

”Vi ser det som en klar fördel att ha två kanaler in på denna krävande marknad”, understryker Arvid Sundblad.

Caption: ”Vi har stor respekt för den japanska affärskulturen och rekryterar därför bara japansk personal.  Det, tillsammans med långsiktighet, bedömer vi vara avgörande för framgång i Japan”, säger Ivan Chong, President för Iggesunds verksamhet i Asia Pacific.© Iggesund

Iggesund

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications