Utdömd teknik blev framtidsbransch

/INS. När Ton Vermeulen köpte ett presseri för vinylskivor i Haarlem utanför Amsterdam i slutet av 1990-talet trodde varken han eller omgivningen att han investerade i framtidens teknik. Säljaren, en av de stora spelarna på den globala musikmarknaden, hade sett försäljningen stegvis falla sedan 80-talet och erodera fullständigt i och med CD-skivans framgångar. Idag är de tidigare lågt värderade maskinerna fullbelagda, och man har infört ytterligare ett skift för att kunna tillgodose efterfrågan.

Eftersom Vermeulen behövde både omslag och etiketter till sina skivor tog han kontakt med Wil Pfeiffer, som drev ett tryckeri, StyleMathôt, på samma indistriområde i Haarlem. Tillsammans är de båda företagen en komplett anläggning för produktion av vinylskivor, både LP-album och singlar. Tryckeriet StyleMathôt  använder idag 70 procent av sin kapacitet till att trycka skivomslag, innerkonvolut och etiketter. De senaste åren har de kunnat se en mycket kraftig uppgång i marknaden – bara mellan 2013 och 2014 ökade den globala försäljningen av vinylskivor från 6,1 miljoner skivor till 9,2 miljoner.

”På ganska kort tid har vi fyrfaldigat produktionen, och det ställer extra höga krav på effektivitet och att allt fungerar som det ska. Sedan vi bytte till Invercote från Iggesund i skivomslagen har vi kunnat öka produktiviteten i tryckprocessen med omkring 35 procent”, berättar Wil Pfeiffer.

Wil är väldigt noga med att framhålla betydelsen av omslagens kvalitet, något som understryks av Ton Vermeulens analys av den kraftiga ökningen av försäljningen av vinylskivor.

”Övergången från CD till strömmad musik betyder att en stor del av musikkonsumenterna inte känner något behov av att fysiskt ”äga” musiken. Jag tror inte heller att audiofilernas åsikt att vinylskivan ger ett bättre ljud har särskilt stor betydelse – min övertygelse är att det finns en grupp musikälskare som vill äga sin musik och som tycker att det traditionella LP-formatet ger rätt känsla”, säger Ton, som med ett förflutet som DJ har perspektiv på musikens tekniska kvalitet.

Huvuddelen av produktionen vid StyleMathôt är återutgivningar av klassiska album. Här finns nypressningar av material från Elvis Presley, Beatles, Jimi Hendrix och Miles Davis. Men det förekommer även nyutgåvor. Problemet med återutgivningarna är många gånger att det saknas bra underlag för omslagstrycket. Musiken må vara bevarad, men omslagen har inte haft samma prioritet.

”Det kan hända att vi får ett slitet skivomslag med prislappen kvar som utgångspunkt för omslaget. Då ställs höga krav på vår prepressavdelning, som får arbeta med en kombination av restaurering och jakt på material. Den grafiska kvaliteten på omslaget är en viktig del av upplevelsen”, betonar Wil Pfeiffer.

Record Industry och StyleMathôt sysselsätter idag 150 personer och  skivproduktionen under 2014 var 5,4 miljoner exemplar vilket ökade till 7,5 miljoner under 2015. Prognosen för 2016 ligger på mellan 10 och 11 miljoner producerade album.

Men kanske är det så att det går bra för företag där man redan i receptionen möts av ”I Heard it through the grapevine” med Marvin Gaye.  Från en traditionell skivspelare.

Bildtext 1, 2: Ton Vermeulen och Wil Pfeiffer på Record Industry och StyleMathôt är i en vinnarbransch – produktion av LP-skivor – som ingen trodde på för 10 år sedan. Försäljningen bara i USA ökade med 260 procent mellan 2009 och 2014. © Iggesund

Bildtext 3: Ton Vermeulen synar en nypressad skiva tillsammans med medarbetare. © Iggesund


Iggesund

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications