Uppgraderade Invercote G får internationell utmärkelse

/INS. När det USA-baserade nyhetsbrevet Quick Printing genomförde sin tredje läsaromröstning för att utse årliga ”Reader’s Choice Top Products Awards” belönades uppgraderade Invercote G från Iggesund Paperboard som segrare i kategorin ”Medier för digitalt tryck”. De som röstade fram Invercote G var nyhetsbrevets internationella läsekrets inom digital- och snabbtryck.

”Invercote G är certifierad för en mängd digitala trycktekniker och erkänd som marknadsledare närhelst man behöver ett tjockare och styvare material utöver det vanliga. Uppgraderade Invercote G ger kunder som vill ha en klar skillnad mellan tryck och motsida, men ändå vill kunna trycka digitalt på bägge sidor, precis vad de letat efter”, skriver juryn.

”Hemligheten ligger i den nya bestrykningen på motsidan av uppgraderade Invercote G. Iggesunds ingenjörer har skapat en motsida med förbättrade tryckegenskaper – både i offset- och digitaltryck – men utan att kompromissa bort den naturliga känsla som varit dess signum i många år”, slutar man.

Jannes Dahlgren, VD för digitaltryckeriet Digaloo i Stockholm, är inte överraskad över utmärkelsen.

”Den förbättrade tryckbarheten på motsidan har tagit upgraded G till en ny nivå för digitalt tryck. Nu kan vi använda den i betydligt fler applikationer inom både grafiskt och förpackning”, säger han.

Utmärkelsen överlämnas till Iggesund Paperboard vid en ceremoni på Graph Expo 15 i Chicago söndagen den 13 september.

Iggesund

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications