Iggesunds utmaning till designers: 200 förslag till bättre förpackningar

/INS. När Iggesund Paperboard utmanade världens designers att göra bättre och mer hållbara konsumentförpackningar fick man nära 200 designförslag.  Nu har man utsett tre bidrag som belönas och dessutom öppnat en dialog med ytterligare ett antal designers om att kunna utnyttja deras verk i olika sammanhang.

”Vi är överväldiga av den entusiasm som det här projektet har mötts av, både bland deltagande designers, men också den uppmärksamhet det fått i media. Och det är vi naturligtvis glada för, eftersom en av grundtankarna var att visa fler designers på vad man kan göra med kartong i allmänhet och med våra produkter, Invercote och Incada, i synnerhet”, säger Staffan Sjöberg, informationschef vid Iggesund Paperboard.

Ett av de belönade bidragen är ett förpackningssystem för toalett- eller hushållspappersrullar som är inlämnat av Maikel Roberts, Barcelona.

”Det är spännande ur vårt perspektiv som kartongtillverkare eftersom det innebär en uppgradering från plastfilm till kartong. Vad Maikel har gjort är ett system där man kan lasta mer på varje pall och dessutom exponera tydligare i butik”, berättar Staffan Sjöberg vidare ”Dessutom ger det sannolikt också en enklare hantering i butiken”.

Jessica Bergdahl, Moa Ahlström, och Linnea Löfgren, förstaårsstudenter vid Nackademin, belönades för en chipsförpackning med tre funktioner. Den fungerar som förpackning som skyddar chipsen bättre än en traditionell påse, samtidigt som den kan vecklas ut och fungera som serveringsskål. Slutligen kan det lock som fungerar som förpackningens förslutning också användas att servera dipsås i.

”Förpackningar som kan erbjuda flera funktioner under sin livstid är alltid intressanta, och jag är övertygad om att vi kommer att få se mer av sådant framåt i tiden”, betonar Bo Wallteg, mångårig chefredaktör för Nord-Emballage, som var med i juryn.

Den bulgariska designsignaturen Alpha Design fick den tredje belöningen för ett förslag till hållare och skydd för läsplattor.

”Ett skydd eller en hållare i kartong är billig och gör det t ex möjligt att leverera läsplattor med skräddarsytt innehåll där omslaget återspegla innehållet. Men även om man inte utnyttjar den möjligheten så bör den kunna vara ett billigare alternativ än många andra hållare och skydd som finns på marknaden”, understryker Johan Granås, affärsutvecklare på Iggesund, som även han ingått i den tremannajury som granskat bidragen.

Iggesund har samarbetat med den amerikanska crowdsourcingbyrån Crowdspring och deras världsomspännande nätverk av designers var grunden för inbjudan.

”Vi hoppades på att se lite lokala variationer där man kanske också skulle kunna urskilja skillnader mellan länder och världsdelar. Men där drog vi en nitlott – en övervägande majoritet av bidragen har varit omgörningar av produkter från globala varumärken”, säger Staffan Sjöberg en aning besviket.

Han påpekar också att juryn i hög grad har bedömt idéer utan att detaljgranska realismen i alla förslag. En del har sållats på grund av att de varit uppenbart ogenomförbara, men det finns också många bidrag med en kommersiell potential.

Bildtext 1: Maikel Roberts, Barcelona, belönades för ett förpackningssystem för toalett- eller hushållspapper som effektiviserar lastning, ger bättre exponering i butik och enklare hantering.

Bildtext 2. Jessica Bergdahl, Moa Ahlström, och Linnea Löfgren, förstaårsstudenter vid Nackademin, belönades för en chipsförpackning med tre funktioner.

Bildtext 3. Alpha Design i Bulgarien belönades för en hållare/skydd i kartong för läsplattor.

Iggesund

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications