Iggesund startar service på amerikanska västkusten

/INS. Iggesund Paperboard startar en distributionsservice på amerikanska västkusten, och därmed är Invercote tillgänglig från kust till kust i USA. Ökande från varumärkesägare på västkusten i Invercotes unika egenskaper och intresse från några nyckelkunder har varit avgörande för detta steg.

Iggesund har etablerat lagarhållning och arkning i Pomona, CA, med avsikten att erbjuda snabb service till den lokala marknaden. Målet är kunna erbjuda god service till både tryckare och konverterare i Kalifornien.

”Vi har funnits i USA i mer än 30 år, men vår service har varit koncentrerad till östkusten. Nu är tiden mogen att också börja bearbeta västkusten – vi vet att det finns ett stabilt underlag av kunder som efterfrågar den kvalitetsnivå som vi erbjuder med Invercote”, säger Rickard Österlindh, ansvarig för Iggesundförsäljning i Nord- och Sydamerika.

Iggesund etablerar inte bara distribution på västkusten, utan kommer också att erbjuda lokal arkning för att minimera ledtiderna. Dessutom har man rekryterat för att också kunna ha en aktiv försäljning riktad mot krävande förpackningskunder.

”Invercotes unika egenskaper skiljer ut sig från andra produkter på marknaden och vi försöker identifiera kunder och applikationer där vi verkligen kan erbjuda ett ökat värde. Därför stärker vi också vår försäljningsorganisation på områden där vi tidigare haft låg närvaro”, understryker Rickard Österlindh.

Iggesund är en förhållandevis liten aktör på den gigantiskamerikanska marknaden för homogen helblekt kartong. De senaste åren har dock försäljningen ökat med tvåsiffriga procenttal varje år.

”Invercote är en nischprodukt i USA. Till skillnad från i stort sett all inhemskt producerad kartong är den uppbyggd i flera lager, vilket gör att kartongen inte spricker i bigarna. Det är ett fantastiskt starkt argument som dessutom förstärks ytterligare av Invercotes starka hållbarhetsegenskaper”, säger Neal Haussel, som också välkomnar Paige Brinkley, som ska arbeta med att utveckla Iggesunds försäljning på den amerikanska västkusten.

Etableringen på den amerikanska västkusten är ett led i Iggesunds strävan att bli mer globala i sitt agerande genom att stärka sin leveransservice utanför Europa. Men man har också lanserat ett bredare servicekoncept, där man pekar ut de resurser och stödfunktioner som erbjuds till kundkretsen. I Care by ingår snabb och enkel beställning av prov- och inspirationsmaterial, produktsäkerhetsinformation och certifikat samt tillgång till de analysmöjligheter som finns vid Iggesunds ackrediterade Laboratorium för Sensorisk och Kemisk Analys. Iggesunds omfattande miljödokumentation är också en del av servicen, inte minst som en garanti för att kunderna inte ska råka ut för obehagliga överraskningar på grund av skogsråvarans ursprung.

Iggesunds serviceerbjudande handlar också om allt det som omger produkterna Invercote och Incada; från teknikstöd på lokala marknader till den kartongkunskap företaget erbjuder genom olika referensverk.

”Vi vill inte bara att kunderna ska köpa vår kartong. För oss är det också viktigt att de får ut mesta möjliga av den. All vår dokumentation, tillsammans med en teknikerkår som finns på den lokala marknaden med erfarenheter från verksamheter och projekt som liknar våra kunders, är till för att säkerställa detta”, säger Rickard Österlindh, ansvarig för Iggesunds försäljning i USA.

Bildtext 1:Rickard Österlindh, President Sales the Americas.© Iggesund

Bildtext 2:Neal Haussel, Sales Director & Marketing Manager US © Iggesund

Bildtext 3:Invercote is used by many strong brands © Iggesund

Iggesund

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications