Färskfiber ett måste i chokladförpackning

/INS. ”När vi väljer kartong till en chokladförpackning, så är det lukt- och smakneutralitet som är avgörande. Självklart ska kartongen passa för den konstruktion som vi valt, men om vi inte minimerar risken för att chokladen får en bismak av förpackningsmaterialet, då spelar det övriga ingen roll.

Tom Du Caju och hans medarbetare på Du Caju Printing & Packaging berättar om sina erfarenheter av matförpackningar. Du Caju ligger i Erpe-Mere, strax väster om Bryssel i Belgien. Med nära femtio medarbetare och en omsättning på tio miljoner Euro, räknar man sig som en medelstor belgisk konverterare. Av de förpackningar som produceras är 85 procent matrelaterade, och 11 procent är chokladförpackningar.

”Dessutom räknar vi med att drygt tio procent av det vi gör är förpackningar med direktkontakt mellan livsmedlet och förpackningsmaterialet. Allt material som ska vara i direkt kontakt med livsmedel väljer vi med stor hänsyn till lukt-, smak- och migrationsfaktorer, berättar Koen Penne, erfaren projektledare.

Sedan mer än 25 år tillbaka har Du Caju ett samarbete med den stora belgiska chokladtillverkaren Barry Callebaut. Med jämna mellanrum får man uppgiften att för dem producera avancerade promotionförpackningar som ska fungera som införsäljare och förstärkare av varumärket. Den senaste i raden, The Origin Box, har en yttre ask med ett brunfärgat specialpapper från James Cropper, Colorscope Bitter Chocolate 350 g/m2. Inne i boxen ligger prover på choklad från många länder, där varje chokladprov är packat i en tårtbitsformad förpackning av Incada Silk 300 g/m2 från Iggesund Paperboard. I förpackningen finns också ett informationsmaterial i form av en snurra, där man får information om de olika chokladsorterna. Snurran är tryckt på Invercote Creato 400 g/m2, och är omsluten av samma material som ytterkartongen.

Allt det bruna omgivande materialet har fått en mycket matt karaktär md hjälp av en dispersionslack, och det matta bryts på förpackningens framsida av en smakfull och detaljrik guldfoliering. ”The Origin Box” var finalist i ECMA/Pro Cartons europeiska förpackningstävling 2014.

”Erfarenheten har lärt oss att till den här typen av förpackningar är det bara färskfiberkartong som håller måttet. Vi har dessutom stöd i våra val av kunden, Barry Callebaut, som via sitt eget sensoriska laboratorium låter testa allt förpackningsmaterial i upp till 60 dagar”, berättar Erwin Heeren, rutinerad inköpare på Du Caju.

Som inköpare måste han också hålla sig a jour med både miljödebatt och diskussionen om hur mineraloljor i returfiberbaserade material kan kontaminera förpackade livsmedel.

”Mineraloljedebatten följer vi med stort intresse, och det gör också våra mest kunniga kunder. Däremot noterar vi ingen ökad efterfrågan på spårbarhetscertifieringar av kartongmaterial, vare sig det gäller FSC eller PEFC. Där ligger efterfrågan stadigt mellan tre och fem procent av vår totala volym”, berättar Erwin Heeren.

Bildtext 1: Erwin Heeren, Tom Du Caju och Koen Penne på Du Caju Printing & Packaging visar stolt upp The Origin Box.© Iggesund

Bildtext 2: The Origin Box är gjord av tre sorters pappersmaterial varav två, Invercote och Incada, tillverkas av Iggesund Paperboard.© Iggesund

Iggesund

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications