Från Carnaby Street till globalt erkännande

/INS. Det började med en liten designstudio på en sidogata till Carnaby Street. Santoro Graphics var Lucio och Meera Santoros småskaliga satsning på innovativ grafisk design. Idag finns deras verk över hela världen, de har vunnit ett femtiotal internationella priser för sin design, sina gratulationskort och sina 3D-böcker.

Men det som startade framgångsvågen var deras Swing Cards, en serie tredimensionella, rörliga gratulationskort som levereras platta, men som reser sig direkt när det tas ur förpackningen. Den första kollektionen har successivt utökats över åren och idag omfattar den mer än 90 olika kort som säljs över hela världen.

”Om jag visste hur mycket jobb varje kort innebär, så skulle jag nog aldrig en ha börjat. Det här är nog den högsta nivån av konstruktion i pappersmaterial”, berättar Lucio Santoro i företagets showroom vid Rotunda Point i Wimbledon, där man numera har sitt huvudkontor.

”Men samtidigt har det krävande konstruktionsarbetet också skyddat oss från kopior och efterapare. Det finns många andra produkter som är oerhört mycket lättare att kopiera”, fortsätter Lucio Santoro.

Det var i samband med arbetet med den första omgången Swing Cards under första halvan av 90-talet som man första gången kom i kontakt med kartongen Invercote från Iggesund Paperboard. Sedan dess har alla avancerade kollektioner producerats på Invercote.

”Invercote håller en mycket hög och jämn kvalitet. För vårt ändamål är det några udda egenskaper som är allra viktigast. Den mycket höga rivstyrkan ger oss möjlighet att göra finare detaljer, samtidigt som konstruktionen håller bättre”, berättar Lucio Santoro vidare.

”En annan viktig egenskap är dimensionsstabilitet. Få tänker på att när man jobbar tredimensionellt har man inte bara att hantera passningen mellan tryckfärgerna, utan också passningen mot trycket på motsidan. Då är dimensionsstabiliteten avgörande.

Med tiden har Santoro Graphics byggt upp en portfölj med motiv som idag licensierar ut, en verksamhet som idag svarar för nära hälften av intäkterna. Motiv från Santoro finns idag på allt från väskor och presentartiklar till block, anteckningsböcker och kaffemuggar.  Lucio och Meera har dessutom producerat tre 3D-böcker med faktainriktning, Journey to the Moon, Wild Oceans och Predators.

Men avancerade gratulationskort är fortfarande en viktig del av Santoro Graphics verksamhet. För något år sedan lanserade man kollektionen Pirouettes som har goda förutsättningar att hamna i närheten av Swing Cards popularitet.

”Vi tror mycket på Pirouettes, det måste man göra när det tar runt två år att utveckla en kollektion Hittills har också försäljningen gått bra, men det kommer att ta några år innan vi kan se hur den mäter sig med Swing Cards tjugoåriga poularitet”, slutar Lucio Santoro.

På Santoro Graphics huvudkontor arbetar ett 60-tal personer och har ytterligare 120 medarbetare runt om i världen.

Bildtext: ”Invercotes rivstyrka och dimensionsstabilitet är oerhört viktiga för oss som gör avancerade, rörliga konstruktioner i papper, säger Lucio Santoro, som tillsammans med hustrun Meera grundade Santoro Graphics i början av 1980-talet. © Iggesund

Iggesund

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.
Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications