Miljö och styvhet avgörande för SAS matbox

/INS. Kartong är ett intressant material för flygbolagens matförpackningar – det har låg vikt, kan förses med barriärer och kan bearbetas till den nivå av elegans och kvalitetskänsla man vill ha. Nyligen har flygbolaget SAS, Scandinavian Airlines System, introducerat en ny matbox tillverkad av färskfiberkartongen Incada.


”När man skapar en förpackning för mat som ska serveras ombord är det många saker man måste ta hänsyn till. Förpackningen ska presentera maten på ett bra sätt, vikten ska vara låg, förpackningen ska kännas bra i handen, öppningen ska upplevas som smidig och naturligtvis ska förpackningen bevara intentionerna från vårt kök tills dess att den hamnar hos passageraren”, berättar Gustaf Öholm, chef för Onboard Concept, Service & Sales vid SAS.

 Den tidigare lösningen höll inte måttet. SAS bestämde därför att leta rätt på en ny matförpackning som kunde leva upp till kraven – både visuellt och kvalitetsmässigt.

Känslan i materialet, ytbeläggningen och möjligheten till infärgning var viktiga parametrar.

Den nya måltidsförpackningen används till kvällsmål för passagerare i SAS Plus på nästan alla linjer utanför Norden. Nytt är också att allt innehåll – utom en chokladbit – produceras på samma ställe, av ett dedikerat team, något som man tror kommer att höja både kvalitet och kvalitetsjämnhet på måltiderna.

SAS förpackningsleverantör samarbetade med Elanders, som tidigare utvecklat en komposterbar förpackning för Malmö Aviation som dessutom rejält sänkte vikten. Uppdraget från SAS gällde att skapa en förpackning som var lätt att hantera, hade låg vikt och dessutom presenterade maten på ett elegant sätt.

”Vi valde Incada från Iggesund för styvhetens skull och belade den invändigt med en barriär av svartinfärgad polyetylen. Förpackningens utsida trycktes svart och sedan lade vi en hel del krut på att hitta en transparent film som fångade upp ett minimum av kondens så att det visuella intrycket av maten blev bästa möjliga”, berättar Tony Norén på Elanders.

Incada tillverkas vid Iggesund Paperboards kartongfabrik i Workington, England. Där har Iggesund gjort en radikal omläggning av energiförsörjningen, från fossil naturgas till bioenergi. Omläggningen är resultatet av en investering på £ 108 Million, och sänkningen av de fossila utsläppen motsvarar att man tagit 65 000 personbilar av vägen.

”Miljöaspekten är naturligtvis också en viktig del av vårt beslut. Självklart är det viktigt för oss att våra matförpackningar ha en hög standard ur miljösynpunkt”, slutar Gustaf Öholm.

Bildtext: När SAS lät utveckla en ny förpackning för maten ombord föll valet på att använda falskartongen Incada från Iggesund som utgångsmaterial. © Iggesund

Iggesund

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com


Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications