Senaste pressmeddelanden på Finlandssvenska

5G-evenemanget blir en del av Teknologimässan

Messukeskus

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

<p>Teknologia 2017</p> (foto: Kimmo Brandt)

/ins Ett till beslutsfattare riktat 5G-seminarium ordnas i november i anknytning till mässan Teknologia 19 på Messukeskus i Helsingfors. Evenemanget presenterar till 5G relaterade aktuella verksamhets- och servicekoncept och verkar som diskussionsforum för projekt som anknyter till 5G-nätverk.

Fondernas avkastning avgör

Fondita Fund Management Company Ltd.

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

 (foto: Niklas Gerkman)

/INS .20-årsjubilerande nischfondbolaget Fondita har genomlevt flera ekonomiska världskriser. Bolagets aktivt förvaltade aktiefonder har avkastat klart bättre än den underliggande marknaden