Latest press releases in Українська

БЕЗДРОТОВИЙ МОНІТОРИНГ ЗМАЩУВАННЯ ВСЕСВІТНЯ НОВИНА!

Assalub AB

This press release has photo gallery Published on

/ins  Бездротовий Моніторинг Змащування (WLubeMon)

ШВИДКОДІЮЧИЙ ЗАХИСТ ШИН З ВИКОРИСТАННЯМ СИГНАЛІВ GOOSE

ABB

Published on

SNABBT SAMLINGSSKENESKYDD MED GOOSE-KOMMUNIKATION (photo: Administrator)

Компанія ABB представляє нову високошвидкісну систему захисту шин підстанцій розподільчих мереж енергопостачальних компаній та промислових підприємств. Система захисту шин базується на новітній розробці компанії – реле захисту фідера REF615, що повністю підтримує стандарт МЕК 61850 «Мережі і системи зв’язку на підстанції» та передбачені в ньому функції передачі GOOSE-повідомлень. Поява цього високотехнологічного реле, розробленого на базі мережевих технологій, є передумовою суттєвого вдосконалення експлуатації, покращення надійності та економічної ефективності роботи систем енергопостачання в майбутньому.