Latest press releases in Lietuvių

TEPIMO STEBĖSENA BELAIDŽIU BŪDU PASAULINĖ NAUJIENA!

Assalub AB

This press release has photo gallery Published on

/ins  WLubeMon stebi, kad į guolius tinkamu metu būtų tiekiamas tinkamas tepalų kiekis. Tai ypač svarbu, kad patikimai veiktų tepimo sistema.

OBEY; energijos išgavimo iš biomasės: Patikrintas būdas padidinti energijos, išgaunamos iš medžio biomasės, vertę

Walki Group

Published on

Obey is a procedure for maximizing the energy yield of wooden biomass used for energy production. Protecting the energy harvest from rain and snow is an important part of the procedure. © Walki Group (photo: Elena Tiihonen)

Kadangi pasaulinis energijos suvartojimo augimas nelėtėja, reikia ieškoti alternatyvių apsirūpinimo energija šaltinių. Todėl reikia plačiau ir veiksmingiau naudoti biomasės energiją. Viso pasaulio miškuose paliekama pūti daugybė rąstų, jų bioenergija lieka nepanaudota. Tai galima pakeisti naudojant OBEY – procedūrą, skirtą optimizuoti energijos išgavimą iš biomasės, paremtą ilgamete Skandinavijos šalių tradicija.

WALKI BIOMASS COVER: DŽIŪVIMĄ PASPARTINANTI DANGA LEIDŽIA IŠ MEDIENOS IŠGAUTI DAUGIAU ENERGIJOS

Walki Group

Published on

© Walki Group (photo: Elena Tiihonen)

Medienos atliekos yra pigus ir lengvai prieinamas biokuro šaltinis. Norint padidinti iš jų išgaunamos energijos kiekį, pirmiausia atliekas reikia išdžiovinti ant žemės, o tada, sudėjus į krūvas, galima laikyti kelis mėnesius. Kad apsaugotų sukrautas medienos atliekas nuo lietaus, sniego ir ledo, „Walki“ sukūrė popierinę vandeniui nelaidžią dangą, kurią vėliau galima susmulkinti ir sudeginti kartu su medienos atliekomis.

Švarus oras patalpose = sveiki žmonės

Kiilto Oy

Published on

 (photo: Administrator)

Drėgmė ir blogas oras patalpose yra tarpusavyje susiję

Ekologiškas laivuose besikaupiančių nuotėkų valymo sprendimas teikia vilčių išsaugoti Baltijos jūros florą ir fauną

Evac Oy

Published on

Compact and complete, the MBR's small footprint makes it ideal for retrofitting to existing ships, as well as for new vessels where every cubic metre is precious. © Evac (photo: Administrator)

Gamtosaugininkai, politikai ir paprasti žmonės yra vienodai susirūpinę Baltijos jūros fauna ir flora bei jos ekologine būkle, kuriai grėsmę kelia didėjanti jūros tarša. Tačiau į pagalbą ateinanti technologija įžiebė viltį, kad ne viskas prarasta. Laivų operatoriai jau taiko šiuolaikines vandens apdorojimo technologijas, kurios, pavyzdžiui, leidžia itin švariai išvalyti keleivių bei įgulos panaudotą vandenį. Taip apdorotas vanduo gali būti išleistas į jūrą, nes jis jau nebėra kenksmingas gyviesiems organizmams ir žmonių sveikatai. Išvalyto vandens kokybė pranoksta visus dabartinius jūrinius standartus.