New method of drying timber

PERSBERICHT
17 juli 1995
Betere kwaliteit hout dankzij nieuwe droogtechniek

Drogen van hout met gebruik van stoom voorkomt problemen

Door de toepassing van een nieuwe droogtechniek is een nieuwe kwaliteit
hout gecreëerd, genaamd Relax®. Door het hout tijdens het drogen met stoom te behandelen worden de spanningen, welke vervorming veroorzaken, vermeden. Het resultaat is een hoogwaardig produkt van konstante kwaliteit. De tijd die nodig is om het hout te drogen wordt door deze nieuwe procedure met wel 20% teruggebracht, wanneer dit vergeleken wordt met de conventionele technieken, waarbij het tot 6 dagen kan duren voordat het hout terdege gedroogd is.
Deze ontwikkeling is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de
Technische Universiteit van Luleå, Zweden en drie van de grootste bosondernemingen in dit land, t. w. SCA, MoDo en Graninge.

Wanneer hout op de conventionele wijze wordt gedroogd, kan de snelheid waarmee het water uit het hout wordt gedreven, de aanleiding zijn dat het hout gaat deformeren en dat de delen scheluw en krom worden.
Dit kan zowel in een aantal losse planken voorkomen als dooréén in een gehele houtstapel met als gevolg vervormd en gescheurd hout.
"De nieuwe techniek houdt in dat het hout met stoom wordt verzadigd, zowel aan het begin als aan het eind van het droogproces", zegt Tom Morén van de afdeling Bosbouw Technologie aan de Technische Universiteit van
Luleå in Noord-Zweden, "De stoom haalt de spanningen uit het hout zodat het snel en gelijkmatig droogt. Dit wordt bereikt door het droogproces zodanig te sturen dat het oppervlak en de kern van het hout gelijktijdig en in gelijke mate drogen".
Per Eric Frick, direkteur van Iggesund Timber in de MoDo-groep, verklaart: "Hout komt bij veel toepassingen in nauw kontakt met andere materialen zoals staal, plastics en aluminium. Het is daarom belangrijk dat de fabrikanten van materialen kunnen garanderen dat hun produkten konstant zijn. Door de nieuwe droogtechniek kunnen wij houtprodukten leveren die hun vorm behouden."
"Wij zijn zeer tevreden met het nieuwe het droogproces," zegt Tommy Sundin, direkteur van SCA Timber. "Wij hebben 60 miljoen Zwedese Kronen (ca. 13 miljoen gulden) in onze vier zagerijen geïnvesteerd," en Krister Fahlgren, direkteur van Graninge Skog & Trä voegt hier aan toe: "Wij zien slechts voordelen met de nieuwe droogmethode. Het levert een beter produkt op en brengt de droogtijd met 1/5 terug, vergeleken bij de normale procedure."
Het nieuwe produktieproces is aanleiding geweest tot het oprichten van de Relax Vereniging welke de verdere ontwikkeling van de droogtechnieken als doel heeft.
Al het hout dat met de Relax droogtechniek geproduceerd wordt en aan de kwaliteitseisen voldoet, wordt met een speciaal symbool gemarkt.
Elk houtbedrijf kan lid worden van de nieuwe Vereniging en het droogproces overnemen en toepassen, op voorwaarde dat zij aan de kontrole en kwaliteitseisen die voor Relax-erkenning zijn opgesteld, voldoen.
"Wij zijn vast besloten ervoor te zorgen dat Relax synoniem is met kwaliteit en dat de klanten er volledig van overtuigd zijn dat zij op de nieuwe methode kunnen vertrouwen," zegt Tommy Sundin.

Opschriften:
1 (2) Relax® hout wordt gedroogd met behulp van stoom, waardoor geen vervorming optreedt, de konditie behouden blijft en scheuren woren voorkomen.

2 (2) Relax® hout - het kwaliteitssymbool kan uitsluitend worden gebruikt bij produkten die volgens de eisen van de Relax Vereniging behandeld, gekontroleerd en gedokumenteerd zijn.
Voor nadere informatie kan kontakt worden opgenomen met:
Dr. Tom Morén
Technische Universiteit van Luleå
Tel: + 46 920 91000

Tommy Sundin, Direkteur
SCA Timber
Tel: + 46 60 19 33 33

Per Erik Frick, Direkteur
Iggesund Timber
Tel: + 46 650 28 000

Krister Fahlgren, Direkteur
Graninge Skog och Trä
Tel: + 46 612 88 000


N.B. Deze tekst is verkrijgbaar op een 3,5 inch schijfje (Word 5.1a), geformatteerd voor Macintosh of PC.

Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications