New method of drying timber

PRESSEMELDING
17. juli 1995
Forbedret kvalitet på trevirke med nyutviklet tørketeknikk

Damptørking retter på skjevhetene

Takket være en ny tørketeknikk kalt Relax®, har man nå kunnet lage en ny type trevirke. Ved å behandle trevirket med damp under tørkingen, fjernes spenningen som får trevirket til å slå seg. Resultatet er trevirket av konsistent kvalitet.
Denne prosessen gir også en betydelig reduksjon av tørketiden - inntil 20% - sammenlignet med konvensjonelle metoder som kan ta inntil 6 dager før trevirket er skikkelig tørt.
Denne utviklingen er et resultat av et midlertidig samarbeid mellom Högskolan i Luleå, Sverige og tre bedrifter, SCA, MoDo og Graninge.

Når trevirke tørkes med vanlige tøtkemetoder, fjernes vannet såpass raskt at trevirket kan slå seg, bordene blir vridd og faktisk kan hele plankestabelen bli skjev og plankene kan dessuten slå sprekker.
“Den nye tørketeknikken går ut på å gjennomdampe trevirket, både i begynnelsen og mot slutten av tørkeprosessen”, forklarer Tom Morén ved Avdeling for skogteknikk ved den tekniske høyskolen i Luleå i nord-Sverige.” Dampen fjerner spenning i trevirket slik at det tørker jevnere og raskere. Dette oppnår man ved å kontrollere tørkeprosessen slik at trevirket tørker like fort i midten som på overflaten.”
“På mange anvendelsesområder,” forklarer Per Erik Frick, administrerende direktør i Iggesund-bedriften i MoDo-konsernet, “kommer trevirket i nær kontakt med andre materialer som stål, plast og aluminium. Derfor er det viktig at material-produsenter kan garantere at produktene ikke forandrer seg. Ved å anvende denne nye tørkemetoden, kan vi levere trevirke som beholder formen.”
“Vi er meget tilfreds med den nye tørkeprosessen,” uttaler Tommy Sundin, administrerende direktør i SCA. “Vi har investert 60 millioner svenske kroner i våre fire sagbruk,” og Krister Fahlgren, administrerende direktør i Graninge Skog och Trä, legger til, “Vi ser kun fordeler ved den nye tørkemetoden. Den gir et bedre produkt og reduserer tørketiden med en femtedel sammenlignet med ordinære tørkemetoder.”
Som følge av den nye produksjonsprosessen, er det blitt dannet en Relax-forening som vil drive med å videreutvikle denne tørketeknikken. Alt trevirke som tørkes med Relax® tørketeknikk og som oppfyller kvalitetsnormene, blir merket med et spesielt symbol.
Et hvilket som helst sagbruk kan bli medlem av den nye foreningen og ta i bruk den nye tørkeprosessen forutsatt at de oppfyller kontroll- og kvalitetskravene for Relax-godkjenning.
“Vi går målbevisst inn for at Relax virkelig skal stå for kvalitet og at våre kunder skal være helt og holdent overbevist om at de kan ha tillit til denne metoden,” uttaler Tommy Sundin.

Billedtekst:
1(2) Relax® trevirke tørkes ved hjelp av damp for at det ikke skal slå seg eller bli vridd, det beholder derfor formen og vil ikke få sprekker.

2(2) Relax® trevirke - kvalitetssymbolet kan bare brukes på trevirket som er blitt behandlet, testet og dokumentert i samsvar med Relax-foreningens krav.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Dr. Tom Morén,
Högskolan i Luleå,
Tlf.: +46 920 91000

Tommy Sundin, administrerende direktør
SCA
Tlf.: +46 60 19 33 33

Per Erik Frick, administrerende direktør
Iggesund Paperboard AB
Tlf.: +46 650 28 000

Krister Fahlgren, administrerende direktør
Graninge Skog och Trä
Tlf.: +46 612 88 000


N.B. Denne teksten er tilgjengelig på 3,5" format disk (Word 5.1a) formattert til Macintosh eller PC.

Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications