Aan het begin van een groen en schoon tijdperk in de metaalbewerkingsindustrie.

/ins 

Geïoniseerde en gekoelde lucht zal metaalbewerkingsvloeistoffen vervangen.

Het is niet meer nodig dure metaalbewerkingsvloeistoffen te gebruiken om werkstukken en snijgereedschap te koelen en te smeren in de metaalbewerkingsindustrie. In plaats daarvan is er nu een bewezen groene en schone methode: EcoCooling, dat gebruik maakt van geïoniseerde en gekoelde lucht, en niet gevaarlijk is voor het milieu en geen van de kosten heeft gerelateerd aan vloeistoffen op basis van olie.


EcoColing is het resultaat van langdurig, interdisciplinair O&O van hetzelfde team dat de technologie ontwikkelde achter Amazons baanbrekend assortiment van aan de voorzijde verlichte Kindle-apparaten. Nu heeft de groep die bestaat uit wetenschappers, ingenieurs en ervaren zakenmensen van verschillende disciplines een droge, schone en milieuvriendelijke methode ontwikkeld voor het smeren van metalen werkstukken met geïoniseerde en gekoelde lucht zonder dat daar voor emulsies moeten worden gebruikt.

"Werkplaatsen willen af van vloeistoffen en velen hebben geprobeerd een oplossing te vinden voor het probleem, maar met slechte resultaten", aldus Leo Hatjasalo, mede-oprichter en CEO van EcoCooling. "Nu hebben we het antwoord op deze eis, aangezien EcoCooling zelfs kan worden gebruikt op de hardste bekende metalen zoals chroom, titanium en wolfraamcarbide."

Grote markt

De wereldmarkt van metaalbewerkingsvloeistoffen wordt dit jaar geschat op ongeveer $12 mld. Het is een gestaag groeiende markt, aangezien de schattingen van de wereldmarkt met betrekking tot machinebewerking een groei verwachten van $120 mld tot $150 mld in een periode van vijf jaar. De groei wordt gestimuleerd door de toegenomen behoefte aan componenten in de luchtvaart-, automobiel- en transportsectoren.

"EcoCooling is gebaseerd op het feit dat geïonieerde lucht de snijzone binnendringt en een droog smeermiddel vormt dat het wrijven van het snijden en de gegenereerde hitte reduceert, en tegelijkertijd de tijd nodig voor het vormen van een oxidelaag verkort", legt Hatjasalo uit. "Het proces is in alle werelddelen gepatenteerd, en op dit moment zijn we bezig met het valideren ervan om alle type machinegereedschap erin op te nemen."

Hatjasalo benadrukt dat EcoCooling niet alleen een manier is om de kosten van emulsies te reduceren, maar ook een manier om de productiviteit door middel van hogere snijsnelheden, gereduceerde slijtage van snijgereedschap en geminimaliseerde onderhoudskosten te doen toenemen.

"Aangezien metalen stukken niet besmet zijn door enige vloeistof, kunnen ze volledig worden gerecycled zonder ze schoon te hoeven maken", zegt hij. "Een ander groot voordeel is dat het giftig vloeibaar afval en dampen elimineert, en tevens de CO2-uitstoot minimaliseert aangezien er geen olie wordt gebruikt." 

De technologie maakt het mogelijk kleinere en goedkopere metaalbewerkingsmachines te bouwen, aangezien de EcoCooling-eenheid van erg compacte grootte is.

"De eenheid heeft geen onderhoud nodig en heeft bewezen de levensduur van snijgereedschap significant te verlengen", aldus hatjasalo. "Het systeem kan makkelijk worden aangesloten op oudere machinegereedschap."

De grote sprong moet nog worden gemaakt.

De afgelopen jaren is EcoCooling erin geslaagd internationaal te worden getest in verscheidene commerciële tests in veeleisende omgevingen. Nu dat het proces heeft laten zien uitstekende resultaten, grote besparingen te behalen en substantieel minder impact heeft op het milieu, is het doel om een veelzijdige productreeks te creëren die alle machinegereedschap omvat naast alleen maar draaimachines.

"Wij zijn ook van plan het systeem te integreren zodat het verschillende CNC-machinegereedschap kan gebruiken, en om optimale oplossingen te creëren voor alle machinegereedschap en werkplaatsen", zegt Hatjasalo. "Daarvoor hebben we wel meer financiering nodig die wij zelf kunnen vergaren. Daarom is de volgende stap het vinden van een industriële partner die ons kan helpen bij het commercieel maken van EcoCooling wereldwijd en om de wijze waarop de technologie kan worden gebruikt te vergroten."

 

Contact:

Oy ECE EcoCooling Engineering Ltd

info@ecocooling.fi

www.ecocooling.fi

Bijschriften:

Afbeelding van de eenheid:

De zeer compacte en onderhoudsvrije EcoCooling luchtkoelende eenheid maakt het mogelijk om kleinere en goedkopere metaalbewerkingsmachines te bouwen. De technologie, gebaseerd op geïoniseerde en gekoelde lucht, maakt metaalbewerkingsvloeistoffen overbodig en heeft bewezen de levensduur van snijgereedschap significant te verlengen. Tevens kan de eenheid makkelijk worden aangesloten op bestaande machinegereedschap en machineparken wereldwijd.

Het proces grafisch weergegeven:

EcoCooling maakt gebruik van een geïoniseerde luchtstroom in het werkgebied om een droog smeermiddel te vormen dat het wrijven bij het snijden en gegenereerde hitte reduceert, en het vormen van een oxidelaag versneld.

Het team:

Het ervaren team achter EcoCooling is gedeeltelijk hetzelfde team dat de technologie ontwikkelde voor het aan de voorzijde verlichten van Amazon Kindle-apparaten. Van links naar rechts: Juha Hatjasalo, Leo Hatjasalo, Jori Oravasaari en Jarmo Maattanen

Feiten:

Oy ECE EcoCooling Engineering Ltd is onderdeel van een portoflio van Finse high-tech bedijven die werelds toonaangevende technologieën ontwikkelen, zoals de technologie gebruik in Amazon Kindle-apparaten voor het verlichten van de voorzijde. Het werd ontwikkeld en geïndustrialiseerd door het portofliobedrijf Modilis Ltd, dat in 2010 aan Amazon werd verkocht.

Het gepatenteerde, geïoniseerde EcoCooling luchtkoelingssysteem is een geheel ander verhaal, aangezien het gericht is op het elimineren van schadelijke metaalbewerkingsvloeistoffen die worden gebruik in industriële snijprocessen. Het systeem wordt sinds de jaren tachtig op industriële wijze onderzocht en ontwikkeld. Het werd grondig getest in echte processen en geëvalueerd in testen door derden, en is nu klaar om wereldwijd gecommercialiseerd te worden met steun van een industriële partner die wereldwijd opereert.

 

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

 

Company Information

UniParts Sàrl Logo


Oy ECE EcoCooling Engineering Ltd.

Matalasalmenkuja 1
00150 Helsinki
Finland

Phone: +358 50 040 4768

info@ecocooling.fi
www.ecocooling.fi

 

 Company Information

UniParts Sàrl


Oy ECE EcoCooling Engineering Ltd.

Matalasalmenkuja 1
00150 Helsinki
Finland

Phone: +358 50 040 4768

info@ecocooling.fi
www.ecocooling.fi

 

About Oy ECE EcoCooling Engineering Ltd.

 

Oy ECE EcoCooling Engineering Ltd is part of a portfolio of Finnish high-tech companies developing world-leading technologies, like the front-lit technology used in Amazon Kindle-devices. It was developed and industrialized by the portfolio company Modilis Ltd., which was sold to Amazon in 2010.

The patented, ionized EcoCooling air-cooling system is a completely different story, since it is aimed at eliminating the use of harmful metalworking fluids in industrial material cutting processes. The system has been industrially researched and developed since the end of the 1980s. It has been thoroughly tested in real-life processes and assessed in 3rd party tests and is now ready for global commercialization with the support of an industrial partner that operates globally. 

Publications