Ervaar nu de toekomst van het kraanonderhoud – met TRUCONNECT Real-Time Service

/INS. TRUCONNECT Remote Service, dat ontwikkeld werd door Konecranes, verbindt gegevens van machines met mensen. De uitkomst: remote monitoring, effectieve diagnostiek, gedetailleerde analyse en preventief onderhoud dat op de werkelijke gebruiksgegevens gebaseerd is. Hierdoor kunnen bedrijven potentiële onderhoudsproblemen signaleren en verhelpen, voordat er kritieke situaties ontstaan die de veiligheid van de werknemers, productiviteit en omzet in gevaar kunnen brengen.

Het industriële Internet brengt een immense transformatie teweeg binnen de wereldwijde industrie door intelligentere machines en mensen tijdens het bedrijf met elkaar verbinden. Dit netwerk van machines, die in een digitaal netwerk met elkaar verbonden zijn, kan potentieel zeer grote voordelen opleveren. Konecranes is zich wel bewust van de waarde van het industriële Internet en beseft terdege hoe dit de wereld van het intern transport zal veranderen. Het bedrijf past het industriële Internet inmiddels al op grote schaal met succes toe. Dit leidt tot een evolutie in het onderhoud dankzij remote monitoring, diagnostiek, en uitgebreide analysemogelijkheden. Met als gevolg: op het gebruik afgestemd preventief onderhoud dankzij real-time waarnemingen en tijdige probleemsignalering voor de klanten.

Tegenwoordig worden de meeste onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op een vooraf geplande manier uitgevoerd: zij worden routinematig uitgevoerd, volgens een schema dat van te voren werd vastgesteld, omdat de real-time informatie over conditie en prestaties van de apparatuur soms ontbreekt. Veel tijd en kosten worden verspild, voornamelijk ten gevolge van de gebrekkige wijze waarop de informatie wordt verzameld en gedeeld. In andere gevallen haasten monteurs zich een defect te repareren dat had kunnen worden vermeden als zij maar bijtijds over relevante informatie hadden beschikt dat preventief onderhoud moest worden uitgevoerd. TRUCONNECT Remote Monitoring biedt het overzicht van kraangebruik en gebruiksgegevens, en helpt ons beslissingen te nemen die bepalend zijn voor onderhoud en productiviteit. De gegevens worden gebruikt om de theoretisch resterende levensduur (DWP) en de economische levensduur van de geselecteerde componenten in te schatten. Bovendien kunnen patronen van het kraangebruik ons helpen vast te stellen waar training van de operator de veiligheid en productiviteit zou kunnen verbeteren. Een Alerts-optie zorgt voor meldingen per e-mail en/of sms-bericht van geselecteerde voorvallen, waaronder oververhitting, overlastpogingen, en noodstops, zodat direct de nodige ingrepen kunnen plaatsvinden.

Helpen het kraangebruik te optimaliseren

Noodstops, overlastsituaties, en andere veiligheidsproblemen worden gedetecteerd en gerapporteerd. Dit stelt ingenieurs en technici in staat de problemen aan te pakken en correctieve maatregelen uit te voeren. Met TRUCONNECT Remote Monitoring kan het kraangebruik worden geoptimaliseerd en worden vastgesteld hoe door training van de operator het kraangebruik, de veiligheid evenals de productiviteit van werkplaatsen kan verbeteren. Een groot aantal gegevens betreffende het actuele gebruik van de kraan worden periodiek verzameld in het Konecranes Remote Data Center. Eenvoudig interpreteerbare statistische rapportages kunnen on-demand worden verzonden of per e-mail aan gebruikers worden toegezonden volgens een vooraf vastgelegd schema. Waar Remote Monitoring plaatsvindt, kan een gerichte selectie van kritieke gegevens, zoals overbelastings- en oververhittingssituaties, worden verzonden per e-mail of sms-bericht, zodra het voorval optreedt, zodat direct naar behoefte kan worden ingegrepen.

Remote Connection (verbinding op afstand) is bij de nieuwe Konecranes kranen inbegrepen maar kan ook achteraf als pakket op bestaande kranen worden geïnstalleerd. De Remote Connection is gebaseerd op een diagnose-unit die gedetailleerde informatie van de kraan verzamelt en deze aan het Konecranes Remote Center zendt via een streng beveiligde internetverbinding. Dit Remote Data Center analyseert en compileert de informatie tot een rapport dat online kan worden bekeken.

Momenteel is TRUCONNECT Remote Monitoring verkrijgbaar voor CXT kranen voor industriële applicaties, voor SMARTON en andere kranen die ontworpen zijn voor zware toepassingen.

Real-time Service

TRUCONNECT Remote Support biedt klanten continu toegang tot een wereldwijd netwerk van supportcentra, met kraanexperts en specialisten die beschikbaar zijn om support op afstand te bieden en te helpen bij het opsporen en verhelpen van problemen bij uitval van de kraan of als er een foutmelding optreedt. Met een verbinding op afstand kunnen de Konecranes experts in al deze centra de apparatuur benaderen, de problemen lokaliseren, de gegevens gebruiken voor een beter inzicht en indien nodig corrigerend optreden.

De voordelen van deze verbinding tussen de kraan en de experts van Konecranes liggen voor de hand: Remote Support begint met de opsporing van het probleem, kort nadat het apparaat is uitgevallen of na een ander voorval, om stilstand te minimaliseren en problemen te lokaliseren die een hoog niveau van technische expertise vereisen. Dit helpt ook de noodzaak te bepalen voor onderhoudsingrepen ter plaatse en reserveonderdelen. Parate support rond de klok door één eenvoudig aanspreekpunt, beschikbaar per telefoon of per e-mail ― zelfs voor bijzonder afgelegen locaties.

Bijschrift 1: TRUCONNECT Remote Service connects data, machines and people to provide remote monitoring, diagnostics, analytics and usage-based predictive maintenance. © Konecranes

Bijschrift 2: TRUCONNECT Remote Monitoring provides visibility to crane usage and operating data, helping with decisions about maintenance investments and productivity. © Konecranes

Bijschrift 3: Easy-to-interpret TRUECONNECT graphical reports can be sent on-demand or emailed on a predetermined schedule. © Konecranes

Wereldwijd is Konecranes toonaangevend in de groep Lifting Businesses™, met diverse soorten afnemers, zoals de fabricage- en procesindustrie, scheepswerven, havens en terminals. Konecranes levert productiviteitsverhogende hijsoplossingen evenals service op hijsgebied aan alle merken en fabricaten. In 2014 was de omzet van de Konecranes groep totaal EUR 2.011 miljoen. De Groep heeft 12.000 medewerkers in dienst op 600 locaties in 48 landen. Konecranes staat geregistreerd bij de Nasdaq Helsinki (symbool: KCR1V).

www.konecranes.nl | www.konecranes.be

Voor meer informatie:
Arnoud Versteden
Specialist proceskranen
arnoud.versteden@konecranes.com,
Tel: +31 73 523 11 66 / Mobile +31 6 52 56 04 57

Tom Gulbrandsen
Director, Marketing Region Europe
Tom.gulbrandsen@konecranes.com
Phone +47 48 88 80 00 | Mobile +47 48 88 80 08

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Benelux

S.A. Konecranes N.V.

Bosstraat 75

Lummen B-3560

Belgium

www.konecranes.be

 

Netherlands

Konecranes B.V.

Amperestraat 15

1446 TP Purmerend

Netherlands

www.konecranes.nl

Publications