Hermle bearbeidingssenter for store deler i form- og verktøyproduksjonen

Fra fil til presisjonsdel

/ins Vårt eget slagord "Prestasjon er ikke tilfeldig" stemmer i ordets rette forstand med filosofien og strategien til maskineringsentreprenøren HETEC GmbH i D-Breidenbach! Fordi den som på (for) lang sikt ikke kan vise hva de får til med sin viten og fagkunnskap til det beste for kunden ute i felten, som Friedhelm Herhaus, står bare igjen som selvstendig næringsdrivende. Sammen med broren Günter Herhaus grunnla han først HETEC OHG i Bad Laasphe. Broren Werner Herhaus kom til som tredjemann som følge av at bedriften vokste i omfang, og i 2000 satte grunnleggingen av HETEC GmbH en foreløpig strek for bedriftsutviklingen.

"Foreløpig" er et presist uttrykt her fordi det i rask rekkefølge ble investert i DAK/DAP-systemer (3-akslet) og dernest i 2002 i det første 5-akslede bearbeidingssenteret samt de nødvendige C-tekniske og organisatoriske omgivelsene. Som følge av fokuset på bearbeiding av store deler oppstå i 2003 en ny produksjonshall i Breidenbach hvor firmaet har sitt kontor. Brødrene ledet hver sin avdeling og investerte konsekvent i DAK/DAP-systemer, CNC-verktøymaskiner, optimering av arbeidsrutiner samt fjernovervåkning av arbeidsprosesser. Dermed kunne de til enhver tid tilby sitt voksende klientell topp moderne produksjonsteknikk for svært komplekse verktøys- og formkomponenter samt grunnverktøy i storformat. For å kunne møte de høye og voksende kravene fra kundene på lang sikt, begynte man hos HETEC i 2009 å satse på blant annet 5-akslede bearbeidingssentre fra Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, noe man fortsatt gjør. Først ut var et bearbeidingssenter av typen C 40. Deretter fulgte et C 30 U og – så snart de var tilgjengelig – de første stormaskinene fra seriene C 60 U og C 50 U. Etter hvert har det kommet til et C 400 U for mindre bearbeidingsarbeid og til slutt et stort C 52 U.

Friedhelm Herhaus om samarbeidet med Hermle AG: "Fra Hermles side har vi blitt og blir fortsatt behandlet på en svært god og rettferdig måte, vi er fortsatt begeistret over 5-akse-konseptet, over effektiveten, den svært høye nøyaktigheten, tilgjengeligheten, den perfekte og raske servicen samt svært god støtte i alle faser av prosjektet". Som et bevis som er synlig og merkbart i praksis, nevner han at de skaffet bearbeidingssenteret C 40 U i 2009 som så langt har mer enn 30000 spindeldriftstimer bak seg – med den 1. spindelen! – og at en måleprotokoll opprettet i 2016 rett og slett kunne bekrefte nøyaktighetsverdien fra sju år tidligere!

Det er påfallende at Hermles bearbeidingssentre "kun" er utstyrt med standard verktøymagasiner til tross for det brede satsningsområdet for komplett- og finish-bearbeiding. Den gode grunnen for dette er at HETEC selv har utviklet et verktøymagasin- og styringssystem. Alle fresemaskinene og bearbeidingssentrene, som for øvrig har tilgang på identiske verktøyfester HSK-A63, utstyres med nevnte system etter oppdrag i overensstemmelse med bearbeidingen. Til sammen dreier deg som om ca. 2000 "skarpe" verktøy utstyrt med chip, av disse er det omtrent 250 forskjellige verktøy for fresing og rundt 300 for bor- og gjengebearbeiding. Disse verktøyene kan skiftes ut "blindt" og fleksibelt etter behov, noe som reduserer utskiftings- og oppriggingstiden betydelig.

Med innkjøpet av det nye 5-akse-bearbeidingssenteret C 52 U gikk HETEC enda et skritt videre og bestilte først basispakken HIMS (Hermle Information Monitoring Software). Den indikerer life-statusen og resultatene kan ved behov også sendes per e-post. Denne passer perfekt til produksjons- og (fjern-)overvåkingsstrategien til HETEC som vanligvis registrerer etlagsbetjeningen og ellers den (overvåkede) automatiserte driften. Med arbeidsområdet fra X = 1000, Y = 1100, Z = 750 mm samt det svingbare rundbordet med diameter på 700 mm, for en maks. lastevekt på 2000 kg, passer bearbeidingssenteret C 52 U perfekt for komplett-/finish-bearbeiding av svært komplekse verktøys- og formkomponenter eller -grunnplater.

Til slutt kommer Friedhelm Herhaus med rosende uttalelser om samarbeidet med Hermle og sier bl.a.: "Til tross for økende kompleksitet er det lett å sette opp bearbeidingssentrene til Hermle. Det går raskt å ta dem i drift og de er enkle å betjene. Den gode tilgjengeligheten gjør det dessuten mulig for oss å foreta en fullstendig omrigging fra ett arbeidsstykke til det neste på stormaskinene i løpet av 15 minutter. Som produsent av enkeltdeler kommer vi opp til spindeldriftstimer på 400 timer per måned per maskin uten videre automatisering. Et svært godt eksempel på Hermles effektivitet er dessuten prosjektet med 5-akse-bearbeidingssenteret C 52 U som vi trengte veldig fort på grunn av presserende krav fra kundene. Oppdraget ble gitt til oss under forutsetning av at vi kunne klargjøre kapasitet for 8 x 140 timer produksjonsytelse og levere dette innen fristen. Med hjelp fra Hermle klarte vi i løpet av kort tid å sette opp C 52 U, ta det i drift og ikke bare virkeliggjøre den nødvendige beredskapen, men også sikre den permanent. Å kunne tilby og levere en slik samstemt og nøyaktig helhetlig pakke, det kan virkelige ikke alle, selv ikke her i industrilandet Tyskland har da man så mange å velge mellom".

5-akse-bearbeidingssentrene til Hermle produserer i dag i en klimatisert hall og er i stand til å permanent være så nøyaktig (f.eks. avvik på 2/100 mm over 500 mm freselengde) som lovet – og dermed skaffer HETEC-mannskapet seg en avgjørende konkurransefordel!

Bildebeskrivelser:

Bilde 1 viser en del av de 5-aksede bearbeidingssentrene i den klimatiserte hallen til maskineringsbedriften HETEC i Breidenbach

 Bilde 2 viser det nye 5-aksede bearbeidingssenteret C 52 U

 Bilde 3 viser arbeidsrommet til C 52 U med det svingbare rundbordet med 700 mm diameter og bæreevne for last opptil 2 000 kg; her utstyrt med et storformat grunnverktøy under 5-akset overflatebearbeiding 

 Bilde 4 viser en 5-akset fullstendig bearbeidet forminnsats med tettliggende og dype hulrom

 Bilde 5 viser fra høyre til venstre Friedhelm Herhaus, forretningsfører, Christoph Schneider, gruppeleder freseteknikk, og Tom Herhaus, applikasjonsteknikk/operatør, alle fra maskineringsbedriften HETEC GmbH

 

MASCHINENFABRIK BERTHOLD HERMLE AG

Hermle AG er en anerkjent og ledende bedrift, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom kontinuerlig innovasjon har Hermle utviklet seg til en ledende produsent av bearbeidingssentre. Man finner over 25000 bearbeidingssentre fra Hermle i drift verden over. En sammensveiset salgs- og servicenettverk garanterer lokalt partnerskap i alle land. Hermle-maskiner produseres sørvest i Tyskland, i et område som har vært et senter for presisjons-engineering og maskinproduksjon i flere generasjoner. Hermle bearbeidingssentre for rasjonell produksjon av verktøy, former og standarddeler. Takket være sin kvalitet og høye nøyaktighet brukes de innen utallige produksjons¬områder, og spesielt innen krevende bransjer som medisinteknikk, maskinproduksjon, optisk industri, luftfart-, bil- og racingindustri og hos deres leverandører.

www.hermle.de

 

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Image result for hermle logo

Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG

Industriestrasse 8-12
78559 Gosheim / Germany
info@hermle.de
www.hermle.de

Publications