Automatisk presisjonsfresing i medisinteknikk

/ins . Med "passnøyaktig" og likevel universell-fleksibel brukbare Hermle-bearbeidingssentra produserer Fetzer Medical GmbH & Co. KG de forskjelligste kirurgiinstrumenter og medisinteknikk-komponenter som OEM-partner etter kundespesifikasjoner.     

"Fra idé til ferdigprodukt, eller All in one inclusive Labeling!“ – lyder mottoet til det mellomstore selskapet Fetzer Medical GmbH & C. KG, 78532 Tuttlingen, som ble grunnlagt av Peter Fetzer i 2008. Peter Fetzer, basert på en lang familietradisjon i utvikling og produksjon av kirurgiinstrumenter og medisinteknisk utstyr, bestemte seg den gangen å ta et skritt videre. Fetzer Medical startet en omfattende investerings-, kvalifiserings-, og sertifiseringsprogram med det erklærte mål å drive som uavhengig OEM-leverandør og skaffe alle nødvendige personalrelaterte samt tekniske forutsetninger, og begynte allerede i 2008 også med 5-aksers bearbeiding. Dette med det erklærte målet å kunne levere ordrefleksibelt og raskt med høy variasjon av produkter og stykkantall." Alle relevante metaller, inkludert titan bearbeides, og Fetzer Medical ferdigstiller kundedelene bruksklare, herunder alt fra prototyper/enkeltdeler til serieproduserte komponenter og komplette enheter. For dette har selskapet 45 høykvalifiserte fagfolk sysselsatt med toppmoderne utstyr hvor hovedparten med 75 % dreier seg om kompliserte frese-/borebearbeidinger, og for disse satset Fetzer Medical allerede fra starten av på 5-aksers høyytelses-bearbeidingssentrene til Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, D-78559 Gosheim.

Fra manuell enkeltdel-ferdigstilling til industriell produksjon

Bernd Zepf, produksjonsleder hos Fetzer Medical, om beslutningen mht. Hermle-maskinene:  "For 5-aksers komplettbearbeiding i én eller to oppspenninger er Hermle-maskinene ideelle med sin massiv-stive Gantry-konstruksjon, konseptet med de tre aksene i verktøyet og de to aksene i arbeidsstykket, og derigjennom optimal arbeidsstykke-posisjon, og sist, men ikke minst, den svært gode tilgjengeligheten. I tillegg hadde medarbeidere og også jeg helt fra starten av gode erfaringer med Hermle-maskinene, styringen og programmeringen, den relativt enkle betjeningen og den reaksjonsraske, kompetente servicen. Disse erfaringene gjorde det også lettere med den umiddelbare inntreden i 5-aksers teknologien som vi våget i 2008 med anskaffelsen av en 5-aksers CNC-høyytelses-bearbeidingssenter av typen Hermle C 40 U." Som følge av den gode forretningsdriften måtte kapasiteten økes, og det fulgte flere, delvis høyautomatiserte Hermle-bearbeidingssentra, slik at Fetzer Medical garanterer i dag tidsriktig OEM-produksjon med fem bearbeidingssentra. Selv om det ble med det først anskaffede 5-aksers bearbeidingssenteret C 40 U konsolidert egen ferdigstillingskompetanse eller bygget opp utvidede kunnskaper, brukes denne maskinen i dag hovedsakelig til prefabrikkering samt til prototype-, mønster- og småserie-bearbeiding. Videre er det kjøpt inn to ytterligere 5-aksers høyytelses-bearbeidingssentra av typen C 22 U med 11-delte PW-er/pallagre av typen PW 150, og brukes for automatisk, fleksibel ferdigstilling av de forskjelligste komponenter i serieproduksjon inntil 300 stykker.

Validert og sertifisert: Produksjonsprosesser på Hermle-bearbeidingssentra

Som videre automatiseringstrinn er et 5-aksers høyytelses-bearbeidingssenter C 12 U kombinert med robotcellen RS 05, nemlig til ferdigstilling av en modulkonstruert saks-produktfamilie. Hermle-maskinparken utvides i tillegg med et CNC-bearbeidingssenter av typen C 800 V for å kunne utføre universelle arbeider fleksibelt i produksjons-prefabrikkering som f.eks. produksjon av referanseflater og utstyrskonstruksjon. Ettersom alle installerte Hermle-bearbeidingssentrene her baseres på det samme konseptet og én og samme styrings- og betjeningsfilosofi, er resultatet en svært høy gjenkjennings-, erfarings-, sikkerhets-, og dermed aksepteringsfaktor for brukeren. Dette gir en produksjonsøkning for maskinene som på den ene siden betjenes og brukes på et skift, og derimot, på den andre siden, de nevnte bearbeidingssentrene arbeider med pallene eller robotsystemet til automatisk lasting av maskinen som mannløse anlegg om natten eller i weekendene. I tillegg til disse "Hard-Facts" kommer også de såkalte "Soft-Facts", som vies mye oppmerksomhet i den kravstore produksjonen av kirurgiinstrumenter og medisinteknisk utstyr. Ettersom produksjons- og kvalitetssikringsutstyret må være validert og sertifisert kontinuerlig innen kirurgi- og medisinteknikk – etter krav fra de europeiske og amerikanske institusjonene – er det med hensyn til de amerikanske sertifiseringene en stor fordel at mange amerikanske medisintekniske selskaper allerede produserer med de eventuelt validerte Hermle-bearbeidingssentrene. Det gjør også valideringene for Fetzer Medical lettere og raskere, og dermed kan en raskere Time-to-Market realiseres for kundene deres.      

Bildebeskrivelser:

Bilde 1 viser arbeidsrommet til en 5-aksers høyytelses-bearbeidingssenter C 22 U med svingbart rundbord med 320 mm diameter installert på et flerdelt-spennsystem (0877).  © Hermle AG

Bilde 2 viser pallageret som har åtte plasser til PW 250; sammen med PW og pallmottakeren på bordet til 5-aksers høyytelses-bearbeidingssenteret C 22 U er det totalt 11 paller i systemet (0948).© Hermle AG

Bilde 3 viser fra venstre mot høyre Sascha Riesinger, salgsleder, diplomøkonom Jürgen Stickel, daglig leder, og Bernd Zepf, produksjonsleder, alle fra Fetzer Medical GmbH & Co. KG i Tuttlingen (0963).© Hermle AG

Kontaktperson for spørsmål:

Udo Hipp, leder for markedsføring, Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, D-78559 Gosheim

Telefon: (0)7426 95-6238    

E-post: Udo.Hipp@hermle.de    

www.hermle.de

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Image result for hermle logo

Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG

Industriestrasse 8-12
78559 Gosheim / Germany
info@hermle.de
www.hermle.de

Publications