International biochemical company establishing in Finland

PRESSEEMELDING
11. januari 1995
Internasjonalt biokjemiselskap
etablerer seg i Finland

Bio-Rad, en ledende leverandør av utstyr til biokjemisk forskning og klinisk kjemi, etablerer seg i Finland fra årsskiftet.
Samtidig med etableringen gjennomføres en nordisk lansering av D Gene for analyse av DNA-mutasjoner. Utstyret er et resultat av et omlag seks år langt nordisk forskningsprosjekt. Det benyttes allerede til kreftforskning ved Radiumhospitalet i Oslo. Forsknings-resultatene sies å peke på nye muligheter til å påvirke vanskelige og langt fremskredne sykdomstilfeller.

Bio-Rad Laboratories Inc er ett av verdens største selskap innen biokjemisk forskning og klinisk kjemi.
- I takt med at forskere utvikler molekylærbiologiske metoder for å komme ned på DNA-nivået, har selskapet fulgt opp den teknologiske utviklingen. Denne satsingen har bidratt til å gi hurtigere svar på en del gåter rundt sykdommer som kreft, Alzheimer og revmatisme, sier Lars Hedell. På 1960- og 1970-tallet ble selskapet internasjonalisert og åpnet en rekke salgsselskaper i Europa og Canada. Skandinavia har siden 1962 hatt distributører og videreforhandlere.
Selskapet arbeider i dag med elektrofores, kromatografi, molekylærbiologiklinisk kjemi og analytiske instrumenter.

Skilsmisse fra Instrumed
I 1993 ble Bio-Rad Laboratories AB i Sverige startet. Året etter fikk det danske markedet direkte representasjon med selgere og ordremottakere. I etableringsfasen skal den svenske enheten være ansvarlig for vareflyt, teknisk service, markedsføring og økonomi.
Bio-Rads tidligere representasjon i Finland har vært ivaretatt av Instrumed, en divisjon innen Finlands ledende høyteknologiselskap Instrumentarium.

Produkttilbudet øker
Etableringen i Esbo innebærer en betydelig økning av det finske produkttilbudet innen blant annet biokjemisk forskning og klinisk diagnostikk. Tidligere representasjon har begrenset utvalget til omlag 600 av 6.000 produkter. Økningen er et resultat av kunnskapsintensive produkter og applikasjonutdannelse innen området. Bio-Rads spesialister i Finland har fremover tilgang til full applikasjonsstøtte og kunnskapsbanker i Skandinavia, England og USA.
- Både etablerte og nye kontakter vil bli styrket når vi i tiden fremover jobber tett sammen, sier Lars Hedell som er operativ sjef i Finland.
- Først og fremst kan vi unnvære en rekke mellomledd hvilket gjør at også det finske markedet får umiddelbar tilgang til eksperter og den støtte som er så viktig i samarbeidet.

For ytterligere opplysninger, kontakt:
Lars Hedell
Bio-Rad Laboratories AB
Boks 1267
S-171 64 Solna
Sverige
Tlf: 095 468 735 83 00
Fax: 095 468 735 54 60


Denne teksten er tilgjengelig på 3,5" format disk (Word 5.1a) formattert til Macintosh eller PC.

Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications