International biochemical company establishing in Finland

LEHDISTÖTIEDOTE
11.01.1995
Kansainvälinen biokemiayritys
aloittaa toimintansa Suomessa

Bio-Rad, biokemian tutkimustyössä ja kliinisessä kemiassa käytettävien laitteiden johtava toimittaja, laajentaa toimintansa Suomeen vuodeenvaihteesta alkaen.
Samassa yhteydessä toteutetaan myös DNA-mutaatioiden analysointiin tarkoitetun D Gene laitteiston tuonti pohjoismaisille markkinoille. Tämä laitteisto on ollut pohjoismaisen tutkimusprojektin kohteena noin kuuden vuoden ajan. Sitä käytetään syöpätutkimukseen jo mm. Radiumhospitalet-sairaalassa Oslossa. Tutkimustulosten sanotaan avaavan uusia mahdollisuuksia vähentää vaikeita ja pitkälle kehittyneitä sairaustapauksia.

Bio-Rad Laboratories Inc. on yksi suurimmista biokemiatutkimuksen ja kliinisen kemian alalla toimivista yrityksistä maailmassa.
- Tutkimusmaailman kehitettyä molekyylibiologisia menetelmiä DNA-tasolle pääsemiseksi on Bio-Rad samanaikaisesti suorittanut vastaavaa kehittelytyötä teknologian piirissä. Tämä on saattanut osaltaan nopeuttaa tiettyjen vastausten saamisessa sairauksiin, kuten syöpään, Alzheimerin tautiin ja reumatismiin, liittyviin arvoituksiin, kertoo Lars Hedell.
Yritysryhmä kansainvälistettiin 1960- ja 70-luvulla ja se avasi joukon myyntiyhtiöitä Euroopassa ja Kanadassa. Pohjoismaissa on vuodesta 1962 lähtien ollut maahantuojia ja jälleenmyyjiä.
Yrityksen toimialaan kuuluvat nykyisin sähköforeesi, kromatografia, molekyylibiologis-kliininen kemia sekä analyysi-instrumentit.

Ero Instrumedista
Bio-Rad Laboratories AB perustettiin Ruotsissa 1993. Vuotta myöhemmin Tanskan markkinat saivat suoran edustuksen omien myyjien ja tilausten vastaanottajien muodossa. Kehitysvaiheen aikana organisaatio Ruotsissa vastaa tavaratoimituksista, teknisestä palvelusta, markkinoinnista ja talouspuolesta.
Bio-Radin aikaisemman edustuksen Suomessa on hoitanut Instrumed, joka kuuluu osana Instrumentariumiin, Suomen johtavaan huipputeknologiayritykseen.


Tuotetarjonta moninkertaistuu
Yrityksen toiminnan aloittaminen Espoossa tuo merkittävän lisäyksen tuotteiden tarjontaan Suomen markkinoilla mm. biokemian tutkimuksen ja kliinisen diagnostiikan alalla. Aikaisempi edustus rajoitti valikoiman vain noin 600 tuotteeseen, vaikka niitä oli kaikkiaan yhteensä 6 000. Laajennus on seurausta alan tuote- ja sovelluskoulutuksella aikaansaadusta ammattitaidon kasvusta. Bio-Radin asiantuntijoilla Suomessa on lisäksi käytettävissään koko toiminnan kattava sovellustuki sekä "kokemuspankit" Pohjoismaissa, Englannissa ja Yhdysvalloissa.
- Sekä aikaisemmin luotuja että uusia suhteita tullaan lujittamaan, kun me nyt toimimme aivan toistemme läheisyydessä, kertoo Suomen-toiminnasta vastuussa oleva Lars Hedell.
- Pystymme ennen kaikkea välttämään koko joukon välikäsiä, joten Suomenkin markkinoilla on suorat yhteydet asiantuntijoihin ja siihen tukeen, joka esittää niin tärkeää osaa yhteistyössä.

Lisätietoja antaa:
Lars Hedell
Bio-Rad Laboratories AB
Box 1267
S-171 64 Solna
Puh. +46 8 735 83 00
Fax: +46 8 735 54 60

Tämä teksti on saatavissa 3,5 tuuman levykkeellä (Word 5.1a) Macintosh- tai PC-formatoinnilla.

Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications