PUBLICITET GER RESULTAT PÅ DEN KINESISKA MARKNADEN

Nyhetsbyrån INS har lanserat en ny och unik tjänst för nordiska exportföretag som vill etablera sig på den kinesiska marknaden.

Tjänsten går ut på att skapa redaktionell publicitet i kinesisk fackpress. De första kampanjerna har genomförts med mycket goda resultat.

Den kinesiska marknaden är för tillfället världens ekonomiska motor. Behovet av nya produkter och högteknologi från västvärlden är stort, men endast de som lyckas etablera sig på ett seriöst sätt kan förvänta sig ekonomiska framgångar, säger INS Kinaexpert Helen Yao, marknadsföringsekonom med rötterna i Kina.

Ett effektivt sätt att öka sin trovärdighet är att fackpressen skriver om företaget. Då nyheten även sprids via de stora officiella nyhetsbyråerna ökar slagkraften ytterligare.

Konkurrensen att få synlighet i kinesisk fackpress är stenhård, alla vill ju synas. Därför har vi byggt upp ett nytt tjänstekoncept som i korthet går ut på att plantera in produkt- och företagsnyheter i relevant fackpress i Kina.
För att uppnå publicitet krävs det att man har insikt i den kinesiska kulturen, vet hur man skall uttrycka sig, känna till fackpressen och, framför allt, vet hur man skall kontakta berörda redaktörer på rätt sätt. Allt detta har vi under fullständig kontroll, fortsätter Helen Yao.

En av de första uppdragsgivarna är det finska företaget Merivaara som är specialiserat på avancerade sjukvårdsprodukter.

”I flera års tid har vi på egen hand och med lokal hjälp verkat i Kina. Att bli ett känt namn där är inte lätt.  När jag hörde om INS tjänst ville jag göra ett försök, säger Merivaaras exportchef Markku Aherto. Vi måste vara med i svängen i Kina, en stor del av businessen sker där”.

Resultatet av INS kampanj var en positiv överraskning. ”Vi fick synlighet i över 20 specialmedier, vilket motsvarar en införelseprocent på 20 % av målgruppen. Tusentals unika besökare på INS Internet pressklubb kompletterar den lyckade kampanjen”, avslutar Aherto.


Fakta om INS:

Den uppdragsfinansierade nyhetsbyrån Industrial News Service – INS är grundad i Stockholm 1978. INS är en föregångare inom internationell pressbearbetning

 

Bildtext1:

Synlighet i fackpressen är en förutsättning för framgång i Kina. INS Kinaexpert Helen Yao.

 

Bildtext2:

Resultatet av /ins kampanj var en  positiv överraskning. Markku Aherto, Export Director Merivaara Oy

Press release images


Helen Yao © INS- Industrial News Service, John Gammals

Markku Aherto, Export Director Merivaara Oy © INS- Industrial News Service, John Gammals

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!