Publications

Contact us

Publicerad

Om INS

Publicerad

PUBLICITET GER RESULTAT PÅ DEN KINESISKA MARKNADEN

Publicerad

Helen Yao © INS- Industrial News Service, John Gammals (foto: John Gammals)

Nyhetsbyrån INS har lanserat en ny och unik tjänst för nordiska exportföretag som vill etablera sig på den kinesiska marknaden. Tjänsten går ut på att skapa redaktionell publicitet i kinesisk fackpress. De första kampanjerna har genomförts med mycket goda resultat.

IT visionary becomes Chairman of the Board of a specialized news agency

Publicerad

IT visionary becomes Chairman of the Board of a specialized news agency (foto: Administrator)

Bengt Wallentin - som tidigare bland annat byggt upp och drivit IT-företaget Frontec - är ny styrelseordförande i den kommersiella nyhetbyrån INS. Målen är redan utstakade: INS ska blir det naturliga valet när det gäller relationer med nationella och internationella medier.

News agency of Swedish trade and industry opens a service office in south Sweden

Publicerad

News agency of Swedish trade and industry opens a service office in south Sweden (foto: Administrator)

Den sedan drygt 20 år väletablerade svenska nyhetsbyrån International News Service - INS AB har inlett ett samar-bete med nystartade IDEON Business Center i Lund. Avtalet innebär bl.a. att den uppdragsfinansierade nyhetsby-rån etablerar ett lokalt servicekontor för i första hand forskningsbyns när-mare 200 företag.