Een nieuwe manier om lastige industriële investeringsbeslissingen te nemen

/ INS. Onlangs was Neste Oil van plan om te investeren in nieuwe losfaciliteiten voor oliewagons in de olieraffinaderij van het bedrijf in het Finse Porvoo, om zo de logistieke kosten voor een bepaald type ruwe olie te reduceren. Het bleek al snel dat het rendement van de investering afhankelijk was van zoveel, onafhankelijk van elkaar veranderende variabelen dat een normale rendementsberekening niet volstond. Om het proces op lange termijn te simuleren, besloot het bedrijf om gebruik te maken van een gesofisticeerd model- en analysehulpmiddel van Neste Jacobs, een technologie, ingenieurs- en  projectmanagementbedrijf.

Neste Oil heeft jarenlange ervaring met het hanteren van tankwagons en momenteel worden er zo´n 20.000 wagons per jaar gelost in Porvoo. 

“We hebben echter nog nooit dit soort ruwe olie uit tankwagons gelost in Porvoo”, vertelt Heikki Tegelberg, HSEQ manager bij Neste Oil. “Het leek ons dat we een gemakkelijke manier hadden bedacht om de logistieke kosten te reduceren en om onze operaties te stroomlijnen, maar we moesten zeker zijn van het rendement van de investering.” 

Tegelberg legt uit dat bijvoorbeeld de grootte, het model en de hoeveelheid tankwagons verschillen van dag tot dag en van week tot week. Een andere factor waarmee rekening moest worden gehouden, was de buitentemperatuur, omdat de ruwe olie een hoge viscositeit heeft. 

“Om na te gaan op welke manier deze factoren het resultaat van het project zouden beïnvloeden, moest er heel wat verschillende informatie in het model worden ingevoerd, zoals dagelijkse temperatuurschommelingen gedurende een aantal jaren”, vertelt Tegelberg. “Met een gewoon spreadsheetprogrammma zou het onmogelijk zijn om te berekenen hoe al deze onafhankelijk van elkaar veranderende variabelen elkaar gedurende het jaar zouden beïnvloeden en waar zich de mogelijke flessenhalzen  zouden bevinden.”

Nadat ze de onverwachte resultaten van de simulatie gezien hadden, besloot Neste Oil om de investering uit te stellen.

 “Het modelprogramma liet duidelijk zien dat de oplossing die we in gedachten hadden, momenteel niet rendabel zou zijn”, zegt Tegelberg.

Uiterst flexibel

Andreas Frejborg, manager procesberekening en informatie bij Neste Jacobs, legt uit dat de kracht van het modelprogramma erin bestaat dat het een achtergrond biedt voor investeringsbeslissingen die puur op feiten gebaseerd is.

 “Het zet heel wat ambigue factoren om in een makkelijk te begrijpen basis, zodat een positieve of negatieve beslissing kan worden genomen, zoals in het geval van  Neste Oil”, vertelt hij. De resultaten van de simulatie helpen de klanten om erg dure, niet-optimale beslissingen te vermijden. ”We hebben zo´n 50 dergelijke feasibility studies uitgevoerd voor tankfaciliteiten en producteenheden en voor algemene logistieke beslissingen.” 

Een groot voordeel van het programma is dat het in elk stadium van het process mogelijk is om nieuwe variabelen te creëren en die in het model in te voeren. 

“Hierdoor kunnen een groot aantal verschillende scenario’s getest worden in een erg korte tijd”, zegt Stefan Karlsson, senior application engineer bij Neste Jacobs. “Dit laat erg efficiënte streamlining van het oorspronkelijke idee toe en biedt de besluitvormers vaak een nieuwe, meer bruikbare optie. “Hoe meer feiten we in het gereedschap kunnen invoeren, hoe nauwkeuriger de resultaten. Het is mogelijk om binnen een redelijke tijd complexe processen gedurende voldoende lange perioden te simuleren.”

Een sociaal hulpmiddel

Hoewel het modelprogramma gebaseerd is op een zuiver mathematisch hulpmiddel, wijst Frejborg erop dat de service ook heel wat sociale aspecten heeft.

“Om nauwkeurige informatie te verkrijgen, hebben we de input nodig van sleutelpersonen in de organisatie van de klant”, vertelt hij. ”In het begin van een nieuw modelproces worden ze allemaal uitgenodigd op een aantal workshops die de basis leggen voor het proces.” 

In heel wat gevallen is de eerste workshop vaak de eerste keer dat mensen uit verschillende afdelingen van de organisatie van de klant elkaar persoonlijk ontmoeten.

“Wanneer mensen zich realiseren dat het niet de bedoeling is om om hun individuele taken te beoordelen, gaat het process gewoonlijk snel van start en kunnen we beginnen om feiten en ideeën in het modelprogramma in te voeren”, Aldus Frejborg.

Press release images


The rail yard at Neste Oil’s refinery in Porvoo handles 20,000 tank wagons a year. It has the capacity to enlarge its operations, but Neste Jacobs’ modelling tool clearly showed that not all crude is suited to rail transport. ©Neste Jacobs

The rail yard at Neste Oil’s refinery in Porvoo handles 20,000 tank wagons a year. It has the capacity to enlarge its operations, but Neste Jacobs’ modelling tool clearly showed that not all crude is suited to rail transport. ©Neste Jacobs

The rail yard at Neste Oil’s refinery in Porvoo handles 20,000 tank wagons a year. It has the capacity to enlarge its operations, but Neste Jacobs’ modelling tool clearly showed that not all crude is suited to rail transport. ©Neste Jacobs

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications