Forbedre en prosess på den myke måten

/INS. Et av de største produksjonsanleggene for mysepulver i Finland økte nylig produksjonen sin med over 10 prosent, uten at de måtte investere i maskinvare eller bruke mer energi i prosessen. Produksjonsanlegget oppnådde dette ved ganske enkelt å implementere Neste Jacobs’ NAPCON® Suite-programmer for avansert prosesskontroll (APC). Disse optimerer det kritiske og energiintensive siste stadiet av produksjonsprosessen.

Myse er et biprodukt av osteproduksjon. Fordi det har høy ernæringsmessig verdi, er bruken av mysepulver som kosttilskudd eller som næringsmiddelingrediens økende verden over.

Produksjonen av mysepulver er imidlertid en kompleks og energiintensiv prosess. Det er spesielt viktig med nøyaktig kontroll av fuktighetsinnholdet.

”For høyt vanninnhold gjør mysepulveret klebrig. Dette kan forstyrre eller til og med stanse produksjonen,” sier Antero Ylitalo, produksjonssjef ved Valios mysepulverfabrikk. ”Hvis pulveret derimot er for tørt, produserer det støv og bruker for mye energi.”

Produktets fuktighetsinnhold fastsettes i en spraytørkemaskin i det siste stadiet av produksjonen.

”Den kritiske faktoren er å kontrollere spraytørkemaskinens last og de varme luftstrømmene på en optimal måte,” sier Ylitalo. ”Vi måtte holde fuktighetsinnholdet i det endelige mysepulverproduktet svært nær målverdien, uavhengig av prosessforholdene. Samtidig måtte vi ta hensyn til flere dynamisk skiftende prosessbegrensninger.”

Prosess med mange gjensidig avhengige faktorer

En APC-løsning ble implementert på produksjonsanlegget. Den bestod av to verktøy fra Neste Jacobs NAPCON® Suite: NAPCON® Indicator, som beregner informasjon om materiale og energibalanse og sender denne til NAPCON® Controller, den multivariable forutsigende kontrollprogramvarepakken som er optimert for kontroll av prosesser med gjensidig avhengige faktorer.

Resultatet var at APC-løsningen kontrollerte prosessen automatisk slik at fabrikken økte produksjonen betydelig. Samtidig ble risikoen for driftsstans i systemet grunnet tilstopping av posefiltre redusert.

”Vi vurderte flere APC-leverandører, men lot oss overbevise av Neste Jacobs’ ekspertise og NAPCON® Suite-teknologiens funksjoner,” sier Ylitalo. ”Vi har nå planer om å implementere APC-teknologi ved andre produksjonsanlegg, og håper at vi kan fortsette det gode samarbeidet med Neste Jacobs på dette feltet.”

Ingen driftsstans i systemet

Ifølge sjefsprogramingeniør Keijo Yli-Opas i Neste Jacobs, fullførte selskapet APC-prosjektet i Valio på bare tre måneder.

”En viktig faktor var at det ikke forekom driftsstans i prosessen grunnet installasjonen og idriftsettelsen av NAPCON® Suite-programvaren”, sier Yli-Opas. ”Dette er avgjørende for kunder som ønsker å forbedre produksjonsanleggene sine.”

Erfaringene med Valio er et godt eksempel på hvor velegnet NAPCON® Suite er for komplekse prosesser. ”Dette kan faktisk brukes på de fleste felt i næringsmiddelindustrien, men gir best resultat i forbindelse med kontinuerlige prosesser slik som på mysepulverfabrikken,” uttaler Yli-Opas.

I tillegg til APC-løsningen, inkluderte leveransen til Valio også en OPC UA-tilkobling (Open Process Control Unified Architecture) mellom NAPCON® Suite og Valios prosesskontrollsystem. ”Fullstendige konstruksjons- og implementeringstjenester samt kundeopplæring var selvsagt også viktige aspekter av tilbudet vårt”, sier Yli-Opas.

Han oppsummerer utfallet av prosjektet i én setning: ”En økning på mer enn 10 prosent i mysepulverproduksjonen, uten økt energiforbruk og med bedret prosesskontroll som muliggjør en økning i gjennomsnittlig fuktighetsinnhold.”

Det som virkelig er slående, er den korte tiden det tar fra produksjonsstart til fullføring. ”Én ting som gjorde prosjektet betydelig raskere, var at det inkluderte en ekstern telekommunikasjonsforbindelse mellom prosessen og ingeniørene våre. Det gjorde det mulig å jobbe med prosjektet fra et annet sted. Forbindelsen gir også en solid plattform for vedlikeholdstjenester. ”

Kontaktopplysninger:  
 

Jarkko Koskela, kundeansvarlig, hjelpesystemer, tlf. +358 50 458 9890, jarkko.koskela@nestejacobs.com
Jaakko Nauha, kundeansvarlig, produkter, tlf. +358 50 458 7534,
jaakko.nauha@nestejacobs.com

Bildetekst 1: Valios imponerende produksjonsanlegg for mysepulver i Lapinlahti i Finland økte produktiviteten sin med over 10 prosent ved ganske enkelt å implementere en APC-løsning fra Neste Jacobs, og uten å bruke mer energi enn før. ©Neste Jacobs

Bildetekst 2: Valios imponerende produksjonsanlegg for mysepulver i Lapinlahti i Finland økte produktiviteten sin med over 10 prosent ved ganske enkelt å implementere en APC-løsning fra Neste Jacobs, og uten å bruke mer energi enn før. ©Neste Jacobs

Valio

Valio er eid av 18 finske melkeproduksjons-kooperativ, som bearbeider og markedsfører hovedsakelig melkebaserte produkter. Valio er det største melkeproduksjonsselskapet i Finland, og mottar 85 prosent av melken som produseres i Finland. De største produktgruppene er ferske meieriprodukter, ost, smør, juice, melkepulver, demineralisert myepulver og store kjøkkenprodukter.
www.valio.fi

Neste Jacobs

Neste Jacobs er en foretrukket løsningsleverandør av teknologi, ingeniørarbeid og prosjekttjenester av høy kvalitet for en lang rekke bransjer innen feltene for olje og gass, petrokjemi, kjemikalier og bioteknologi. Selskapet har over 50 års erfaring med teknologiutvikling og industrielle investeringsprosjekter, samt vedlikehold og ytelsesforbedring i Europa, Nord- og Sør-Amerika, Asia og Midtøsten. I tillegg til de nordiske landene, satser selskapet på vekst særlig i de voksende markedene i Midtøsten og Russland. Neste Jacobs har rundt 1000 ansatte verden over.
www.nestejacobs.com

Press release images


APC solution from Neste Jacobs. ©Neste Jacobs

APC solution from Neste Jacobs. ©Neste Jacobs

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications