Publications

Smart programvare revolusjonerer produksjonen av mysepulver og tørrmelk.

This press release has photo gallery Published on

<p>© Neste Jacobs</p>

/INS. Valio, Finlands største meieriselskap, økte nylig produksjonen ved mysepulverfabrikken i Lapinlahti med over 10 prosent etter at de innførte den produsenteide løsningen NAPCON Controller (avansert prosesstyring, APC) fra teknologi- og ingeniørselskapet Neste Jacobs. Resultatene var så overbevisende at Valio nå går til samme skritt for å optimalisere en tørrmelkfabrikk i Seinäjoki, Finland, bestående av både en fordamper og en spraytørker.

Forbedre en prosess på den myke måten

Published on

APC solution from Neste Jacobs. ©Neste Jacobs (photo: Industrial News Service)

/INS. Et av de største produksjonsanleggene for mysepulver i Finland økte nylig produksjonen sin med over 10 prosent, uten at de måtte investere i maskinvare eller bruke mer energi i prosessen. Produksjonsanlegget oppnådde dette ved ganske enkelt å implementere Neste Jacobs’ NAPCON® Suite-programmer for avansert prosesskontroll (APC). Disse optimerer det kritiske og energiintensive siste stadiet av produksjonsprosessen.