Remote controlled conference telephone

PRESSEMELDING
13. februar 1995
CEBIT ´95
Hannover 8.-15. mars
Hall 13, Stand F24

Verdenspremiere for fjernstyrt konferansetelefon

En ny generasjon konferanseutstyr kan bli et internasjonalt gjennombrudd for telekonferanser. Det håper ihvertfall det svenske elektronikkselskapet KonfTel - det første i verden som lanserer fjernstyrte telekonferansesystemer.
I stedet for å ta opp plass på et bord, monteres det trådløse systemet hengende fra taket. Det ventes at de to produktene som nå lanseres vil bli hverdagsartikler på kontorer og i konferanselokaler.

De nye produktene er både høyttalerenhet i kontorer opp til 25 kvadratmeter (KonfTel Conference-enhet 100) og et komplett system for større konferanser (KonfTel Conference system 300).
I likhet med tidligere generasjoner telekonferanse-utstyr arbeider også denne nye generasjonen med full duplex, noe som gjør det mulig med kommunikasjon uten taleveksling eller -dempning. Takket være moderne, digital prosesessorteknikk fjernes dessuten all ekko fra linjen og rommet, samtidig som lydgjengivelsen helt automatisk tilpasses lokalets akustikk og herskende lydforhold.

Fjernstyrt
"Følelsen av å være fysisk til stede er total - det er som om alle konferansedeltagerne sitter i ett og samme rom. Det største systemet er i tillegg det eneste av sitt slag som kan monteres i taket. Oppringing, lydvolum, hemmelighetsfunksjon osv. styres ved hjelp av en snorløs, infrarød fjernkontroll, og ingen apparater eller kabler er i veien på konferansebordet," sier Johan Carlander, administrerende direktør for KonfTel Marketing AB.
Informasjonsteknologiens raske utvikling har forandret arbeidsmetodene i både næringsliv og administrasjon. Istedet for at mennesker reiser til møter og konferanser, bringes nå informasjonen i stadig større grad til menneskene.
"Konferanse pr. telefon er en smidig og ytterst kostnadseffektiv måte å utveksle informasjon på. Men det forutsetter et system som gir en følelse av at alle er til stede, og som er enkelt å bruke. Og det er nettopp det vi har," sier Johan Carlander.

Uendelige muligheter
KonfTel ble grunnlagt i 1988. Selskapet har utviklet og markedsført tre generasjoner telekonferansesystemer. Bruksområdene er mange. Svenske domstoler sparer f.eks. millionbeløp i rettsomkostninger ved å forhøre vitner pr. TeleWitness - en forløper for det systemet som nå lanseres. Sykehus og innvandringsmyndigheter bruker konferansetelefoner for rask kommunikasjon, via tolk, med pasienter og asylsøkere.
"Dagens teknikk byr på uendelige muligheter og vil redusere behovet for å være fysisk til stede i stadig flere tilfeller," spår Johan Carlander.


Billedtekst:
Verdens første fjernstyrte telekonferansesystem kommer på markedet i vår. Det trådløse systemet kan monteres på veggen eller henge fra taket, og har full dupleks og digital prosessorteknikk. Ifølge produsenten gir dette en følelse av at alle er fysisk til stede i konferanse-lokaler opp til 70 kvadratmeter.

Nærmere opplysninger:
Johan Carlander,
KonfTel Marketing AB,
Postboks 170,
S-190 46 Stockholm-Arlanda
Sverige
Tlf.: 095 46 8 797 77 80.
Fax: 095 46 8 797 77 83.


Denne teksten er tilgjengelig på 3,5" format disk (Word 5.1a) formattert til Macintosh eller PC.

Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications