OMKOSTNINGSEFFEKTIV, PÅLIDELIG PUMPEYDELSE

/ins  Alfa Laval OptiLobe-loberotorpumper er omkostningseffektive, pålidelige og alsidige alternativer til de almindelige applikationer, der kræver nænsom produkthåndtering og høj servicevenlighed.

For at opfylde kravene til lavere flow og større produktionskapacitet får vi med tilføjelsen af Alfa Laval OptiLobe 10 og OptiLobe 50 4 nye pumpestørrelser i vores produktsortiment. Disse nye pumper giver også mulighed for at opnå opvarmning/nedkøling af frontdæksler for processer, hvor produkterne har en tendens til at hærde ved lave temperaturer.

 

Nænsom, hygiejnisk produkthåndtering

Alfa Laval OptiLobes højpræcisionsrotorer og lave forskydningsspænding sikrer nænsom håndtering af sarte produkter. Med den store rengøringsvenlighed overholder OptiLobe verdens førende hygiejnestandarder.

 

Designet til rengøringsvenlighed

Tætningsfladerne i OptiLobe har direkte kontakt med højhastigheds-produktmedier. Dette sikrer en hurtig og sikker rengøring på stedet og nedsætter både rengøringstid og kontamineringsrisiko. Disse fortrængningspumper overholder CE-direktiver og EHEDG, 3-A og FDAs hygiejnestandarder. 

 

Effektiv og lydløs drift

OptiLobe-pumperne er konstrueret med et bred driftsvidde som følge af et avanceret rotordesign og et rotorhus med ”cusps”. Ud over at maksimere pumpens effektivitet indebærer disse konstruktioner nedsat pulsation og støj. OptiLobe-pumperne nedsætter også risikoen for, at produkterne beskadiges af intern produktrecirkulation.

 

Nem vedligeholdelse

Fabriksindstillede kiler forenkler vedligeholdelse ved at gøre processen med at skifte rotor hurtig uden yderligere behov for justering eller ny tilretning. Alfa Laval' højpræcisionskomponenter muliggør også komplet udskiftelighed af reservedele.

 

Om Alfa Laval

Alfa Laval er en førende global leverandør af specialiserede produkter og engineering- løsninger baseret på virksomhedens kerneteknologier inden for varmeoverførsel, separation og væskebehandling.

Selskabets udstyr, systemer og serviceydelser er dedikeret til at hjælpe kunder med optimering af deres processer. Løsningerne hjælper dem til at varme, køle, separere og transportere produkter i industrier der fremstiller føde- og drikkevarer, kemikalier og petrokemikalier, medicinalvarer, stivelser, sukker og etanol.

Alfa Lavals produkter anvendes også på kraftværker, ombord på skibe, i maskinteknisk industri, mineindustrien og til spildevandsbehandling, samt til klimavenlige- og køleløsninger.

Alfa Laval’s verdensomspændende organisation arbejder tæt sammen med kunder i næsten 100 lande om at fremme deres globale tilstedeværelse.

www.alfalaval.dk

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval Kolding A/S

DK-6000 Kolding - Denmark

Visit: 31, Albuen - DK-6000 Kolding - Denmark

Tel switchboard: +45 79 32 22 00 

Fax switchboard: 45 79 32 25 80

Publications