Reducer dine samlede driftsomkostninger med op til 45 % med den nye aseptiske ventil fra Alfa Laval

/ins Det er afgørende for producenter af mejeriprodukter, føde- og drikkevarer, at de kan reducere deres samlede driftsomkostninger. Faktorer som produktsikkerhed, et stabilt procesflow og nem vedligeholdelse er afgørende, hvis man skal opfylde de stadigt stigende bæredygtighedsmål.

Lave samlede driftsudgifter
Hos Alfa Laval arbejder vi konstant på at minimere de samlede driftsudgifter. Ved at bruge den nye Alfa Laval Aseptic Mixproof-ventil i asceptiske applikationer i stedet for andre mærker, er det muligt at opnå en samlet omkostningsbesparelse på op til 45 %. Den anslåede besparelse er baseret på en sammenligning af anlægsudgifter og vedligeholdelsesomkostninger for en aseptisk 2½” ventil over en 5-årig periode, hvis service udføres på stedet. Hvis vedligeholdelse udføres af en tredjepartsleverandør, bliver de konkurrerende teknologier endnu dyrere.

I stedet for blæsebælge af stål anvender denne nye aseptiske dobbeltsædede-ventil samme gennemprøvede membran med en PTFE-forside og en forstærket EPDM-bagside. Dette reducerer kraftigt de samlede driftsomkostninger for vores dobbeltsædede ventil men sikrer stadig den hermetiske tætning, der kræves til steril behandling.

Fremragende fleksibilitet og modulopbygning
Du kan konfigurere Alfa Laval Aseptic Mixproof-ventilen, så den opfylder stort set alle krav. Du kan vælge et standardventilhus og et tangentialventilhus eller blot to typer standardventilhuse. Denne aseptiske dobbeltsædede ventil, der er konstrueret på Alfa Lavals Unique SSV-platform, er nem at montere enten vandret eller lodret.

Exceptionelle rengøringsmuligheder for mere oppetid
Det optimerede design af Alfa Laval Aseptic Mixproof-ventilen gør rengøring og sterilisation nemmere, hvilket er dokumenteret ved CFD-flowsimuleringer. Det sikrer mere oppetid i produktionen og større produktsikkerhed som følge af den komplette beskyttelse mod indtrængen af skadelige mikroorganismer, selv under uønskede trykspidser. Med et design der nemt kan gennemskylles, og uden forhøjninger i produktet og dampområder, giver ventilen bedre rengøringsmuligheder end andre dobbeltsædede aseptiske mixproof-ventiler.

Nem vedligeholdelse og udskiftning af dele
Vedligeholdelse er blevet nemt for dem, der kender Alfa Lavals Unique SSV Aseptic-ventil. Den nye aseptiske ventil følger de samme vedligeholdelsesrutiner, idet de fleste sliddele kan udskiftes. Dette vil også gøre det nemmere for dig at effektivisere reservedelslageret.

Alfa Laval Aseptic Mixproof-ventilen fås i tre sædeløftversioner, fem dampventiltyper og en række muligheder for overvågning af damptemperatur. De overholder alle de strenge krav i de sanitære 3-A-standarder.

 

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval Kolding A/S

DK-6000 Kolding - Denmark

Visit: 31, Albuen - DK-6000 Kolding - Denmark

Tel switchboard: +45 79 32 22 00 

Fax switchboard: 45 79 32 25 80

Publications