Power company goes in for flue-gas desulphurisation

PRESSEMEDDELELSE
1995-02-06
Elselskab satser på røggasafsvovling
Gennembrud i Polen for vådrensningsteknik

For første gang nogen sinde vil der snart blive bygget et afsvovlingsanlæg i Polen helt uden udenlandsk tilskud. Det er det statsejede selskab ZEPAK, som har besluttet at bygge et stort afsvovlingsanlæg ved sit kraftværk i Konin, og det hele er lokalt finansieret i Polen på kommerciel basis.

For ABB Fläkt Industri AB, som kommer til at levere anlægget, betyder dette et gennembrud på det polske marked for vådafsvovlingsteknikken. Ordren har en samlet værdi på 230 millioner svenske kroner, og det er et nyt og meget interessant skridt i udviklingen mod et bedre luftmiljø, at anlægget kan opføres helt uden udenlandsk tilskud af nogen art.
ZEPAK er en af de førende leverandører af elektricitet i Polen. Selskabet står for 11 procent af al elproduktion i landet.
Byen Konin ligger midt i Polen mellem Warszawa og Poznan. Her er ZEPAK nu ifærd med at udskifte sit brunkulsfyrede kraftværk med 2 nye kedler, som kommer til at afgive en samlet effekt på 110 MW. Den ene af kedlerne er allerede klar, mens den anden er under konstruktion.

Høj rensningsgrad
Det nye røggasanlæg kommer til at udskille 95 procent af svovldioxiden i røggasserne. Brunkullet, der fyres med, har et svovlindhold på 1 procent, og ved fuld drift vil der blive afsvovlet 1,5 millioner kubikmeter røggas i timen, hvilket kommer til at få en positiv indvirkning på miljøet, sågar uden for Polen!
Restprodukterne fra afsvovlingsanlægget består af gips, der kan anvendes til produktion af gipsplader til byggebranchen.

Vådrensningsmetode
ABB's vådrensningsteknik er baseret på et traditionelt, åbent sprøjtetørringstårn. Det åbne sprøjtetørringstårn er en veletableret teknik, som giver en enkel og meget driftssikker løsning, som er ufølsom over for forstyrrelser.
Kalkstenen, der bruges som absorberingsmiddel, leveres til kraftværket som formalet pulver, og det er derfor ikke nødvendigt at opføre et selvstændigt formalingsanlæg.
Afvanding af røggasserne er vigtig for at sikre tilfredsstillende funktion i gasvaskeren og efterfølgende systemer. Denne konstruktion giver et robust afvandingssystem med høj udskilning, ringe risiko for blokering og let tilgængelighed i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde.
Gasvaskeren bygges af gummibeklædt beton og vil blive integreret i en ny skorsten, som er en del af leverancen. Teknikken med at integrere gasvaskeren i en betonskorsten er veletableret hos ABB Fläkt Industri, men sjældnere anvendt inden for kraftværksindustrien.

Gennembrud
Anlægget bliver ekstra interessant, eftersom det bliver det første af sin slags i Polen og dermed et vigtigt referenceanlæg.
- Vi glæder os meget over nu at have fået et gennembrud i Polen for vores våde røggasafsvovlings-teknik. I Polen er der særlig stort behov for miljøforbedringer, og vores teknik passer godt ind i billedet her, men de økonomiske realiteter har medført, at der kun er blevet opført et fåtal af rensningsanlæg. Vi tror, at situationen er i bedring nu, takket være en økonomi i stadig udvikling og strengere krav fra myndighederne, hvilket også andre lande drager nytte af, siger Anders Wiktorsson, som er salgsansvarlig for ABB Fläkt Industri AB i Växsjö.Billedtekst:
Det er et afsvovlingsanlæg af denne type, som ABB Fläkt Industri har solgt til det polske elselskab ZEPAK. De afmærkede dele viser: A: røggasvaskeren med skorsten, B: røggasblæser, C: røggasgenvarmer, D: kalkstenssilo og E: gipslager.

For yderligere information, kontakt venligst:
ABB Fläkt Industri AB
Anders Wiktorsson, salgsansvarlig
S-351 87 Växjö
Sverige
Tlf.: +46 470 875 43
eller
Thomas Meléus, salgschef
Tlf.: +46 470 872 60
Fax: +46 470 872 22


Denne tekst fås på diskette i 3,5" format (Word 5.1a), formateret for Macintosh eller PC.

Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications