Neuromarketing ger bättre förpackningsdesign

/ins Hur kan neuromarketing – kombinationer av olika biometriska mättekniker för att analysera konsumentreaktioner – vara ett verktyg som effektiviserar utvecklingen av förpackningar? Svaren kommer att ges av Iggesund Paperboard och Tobii, världsledande inom eye tracking i exklusiva seminarier riktade till de bägge företagens kunder.


”Med eye-tracking kan man testa och laborera med sin förpackningsdesign så att man hamnar rätt och fångar konsumentens öga. De flesta inköpsbeslut fattas i butiken och därför är det avgörande för ens framgång i den kommersiella miljön att hitta fram till förpackningslösningar som ger uppmärksamhet och väcker intresse”., förklarar Ali Farokhian, som leder Tobiis tjänstegren Tobii Pro Insight.  Alla som arbetar professionellt vet hur dyrt det är att göra fel – dels i form av direkta kostnader när man måste göra om, och dels i form av uteblivna intäkter”

Iggesund Paperboard är tillverkare av kvalitetskartongerna Invercote och Incada, de två starkaste varumärkena på den europeiska kartongmarknaden. Tobii Pro är ett affärsområden inom Tobii Group som började med att utveckla hårdvara för eye- tracking 2001, främst för forskningsändamål. Efterhand har företaget växt och breddat sortimentet till en rad hård- och mjukvarulösningar. Tobii Pro Insight, som är Iggesunds samarbetspartner, fokuserar på att studera visuell uppmärksamhet och därmed hjälpa företag att förstå mänskligt beteende i situationer som vid konsumentens möte med förpackningen.

”Konsumenter går ofta på autopilot – kärnfrågan är hur man hittar fram till en design som på ett relevant sätt får konsumenten att våga pröva nytt. I jakten på den optimala lösningen erbjuder vi ett kraftfullt verktyg”, fortsätter Ali Farokhian.

Iggesund levererar inte bara kartong, utan arbetar aktivt med att förmedla kunskap om hur man får ut mesta möjliga av den. Det gemensamma projektet är ett led i att sprida kunskap om förpackningar och förpackningsmaterial.

”. Vi vill uppmärksamma våra kunder på de möjligheter som finns för att på ett tidigt stadium kunna utvärdera olika designalternativ” säger Jonas Adler, Director Business Development vid Iggesund Paperboard.

Att kombinera mätningar av de visuella intrycken med sensoriska mätningar kring förpackningars haptik, hur de upplevs när man håller dem i handen, är nydanande. Det psykologiska begreppet ”the endowment effect” - att vi har svårt att göra oss av med det vi äger - kan också tillämpas på det vi håller i handen. Ju angenämare upplevelse, desto längre vill vi hålla kvar den.

”Vi hör ofta från kunder att en anledning till att de väljer Invercote är upplevelsen när man håller en förpackning i handen. Vi välkomnar verkligen möjligheterna att mäta detta, för hittills har detta mest spridits från mun till mun. Nu kan vi mäta den haptiska skillnaden mellan material”, fortsätter Jonas Adler.

Clemson University i South Carolina, USA, har en högt rankad utbildning i förpackningskunskap. Där har man tillsammans med Tobii byggt ett laboratorium, en butiksmiljö där man kan testa sina förpackningar.

”Användningen av eye tracking kommer att ge en mer konsumentorienterad design. Förpackningar som underlättar f ör konsumenter hitta rätt produkt snabbare och ge oss möjligheter att snabbare och effektivare hitta de produkter som tillfredsställer våra behov ”, summerar Andrew Hurley, Associate professor vid Clemson University.

Seminarierna om neuromarketing och dess användbarhet vid utveckling och utvärdering av förpackningar kommer i första hand att hållas i Paris, Milano, London, Tokyo och San Francisco.

 

Iggesund

 Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

 

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

 

   

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications