22 000 unika omslag

/INS. När Iggesund Paperboard planerade att för första gången göra ett digitaltryckt omslag till sin inspirationstidning Inspire så var ambitionsnivån hög.  Hela tidningen ägnades åt digitaltryck målsättningen var att dessutom producera 22 000 unika omslag på ett sätt som inte gjorts tidigare.


Att sätta ett mottagarnamn eller ett löpnummer var aningen för enkelt, men intressantare var att utgå ifrån Inspires tradition att arbeta med grafik på omslaget. Inspire-teamet löste det genom att göra en 16 minuter lång film där varje enskild filmruta blev ett unikt designat omslag.

”Det kan tyckas som en omständlig procedur, men det var betydligt enklare än att skapa 22 000 individuella tryckfiler i ett layoutprogram”, konstaterar Thomas Idebäck, motion graphic designer på OTW.

Variationen i trycket ligger dels i färgfälten, men också i spotlackeringen. Enbart variationen i färgfälten gör varje exemplar unikt, men utöver det är också lackmönstren varierade samtidigt som varje omslag är märkt med tidskoden från den ruta i filmen som det är baserat på.

Digitaltryckeriet Digaloo i Stockholm fick ta emot de 1,4 TB rådata som skulle bearbetas till sidor. Under processen växte den bearbetade datamängden till mellan 3,5 och 4TB. Som tur var hade tryckeriet investerat i en ny press och RIP (Raster Image Processor) IN-100 för att öka sin bearbetningskapacitet.

”Den här tryckningen är helt unik i sitt slag. Jag har lyssnat med kollegor i mitt internationella nätverk av digitaltryckare och ingen har hört talas om något liknande projekt”, berättar Jannes Dahlgren, VD för Digaloo som fick sätta av 27 timmars aktiv trycktid för att kunna genomföra projektet.

Bildtext: Vart och ett av de 22 000 omslagen till Iggesund Paperboards inspirationstidning Inspire är unikt, med variabeltryck i färgfält, lackmönster och tidskod. © Iggesund
http://www.iggesund.com/Iggesund/Media-Bank/Movieroom/Inspire-issue-48---the-making-of-22000-unique-covers/

Iggesund

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sverige
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications