Alfa Lavals nya ThinkTop-pulsrengöring för ventilsäten ger besparingar av CIP-vätska på upp till 95 %

Dräneringsventiler utgör cirka 20 % av alla ventiler i en typisk processanläggning. Det är dock dyrt, svårt och tidskrävande att rengöra dem på grund av de långa rengöringscyklerna och risken för tryckstötar. Alfa Lavals nya ThinkTop-pulsrengöring för ventilsäten löser alla dessa problem och gör dräneringsventilerna fläckfria snabbt och effektivt, samtidigt som du får besparingar av CIP-vätska på upp till 95 %.

ThinkTop tar på nytt vattenbesparingarna till en ny nivå. Den nya pulsrengöringen av ventilsäten gör samma sak för dräneringsventiler som den tidigare gjorde 2019 för blandningssäkra ventiler. Medan pulsrengöringen av ventilsäten minskar förbrukningen av CIP-vätska för blandningssäkra ventiler med upp till 90 %, minskar den förbrukningen av CIP-vätska för dräneringsventiler med upp till 95 %.

Mer besparingar, mer drifttid

Tänk dig vilka besparingar som möjliggörs genom att använda denna automatiserade standardfunktion för ventilpositioner. Funktionen aktiveras med en ökande signal från den programmerbara logikstyrenheten (PLC) och styrs via Alfa Lavals givar- och styrenheter V50 och V70.

– ThinkTop-pulsrengöring av ventilsäten ger oöverträffade besparingar av CIP-vätska för ägare och operatörer av processanläggningar jämfört med vanlig PLC-timerstyrd rengöring av ventilsäten, säger René Stietz, Product Portfolio Manager, Ventiler och automation, Alfa Laval. – Alfa Laval är den första och enda leverantören av lösningar för ventilautomatisering som kan ge betydande besparingar av CIP-vätska för dräneringsventiler.

Snabbare och effektivare pulsrengöring

Korta stötar, eller pulser, driver ventilrengöringsprocessen och aktiverar ventilen vid toppar i skjuvkrafterna. Varje positionsbaserad puls tar mindre än en sekund och förhindrar tryckstötar i systemet. Pulsen skapar flöden med hög turbulens när vätskan passerar igenom den smala öppningen mellan ventilhuset och ventilsätet, vilket effektivt avlägsnar alla rester och ger fläckfria dräneringsventiler.

100 % validerad rengöring av ventiler

Pulsrengöring av ventilsäten underlättar styrning och validering av ventilrengöringscyklerna. Ventilpositionen styrs inte med PLC-timern, utan med Alfa Laval ThinkTop. Förutom att minska mängden CIP-vätska som används, ger programmering av givaren för att snabbt öppna och stänga sätet snabbare och mer effektiv rengöring och hygien än vid timerstyrd rengöring. ThinkTop verifierar också att ventilrengöringen har slutförts.

Pulsrengöring av ventilsäten är avsedd för användning med ventiler med ett säte eller spjällventiler som används som dräneringsventiler. Det är en standardfunktion för givar- och styrenheterna ThinkTop V50 och V70 med en magnetventil. Oavsett luftmotorns läge kan dräneringsventilen konfigureras som en normalt öppen eller normalt stängd avstängnings- eller växlingsventil. Pulsrengöringen av sätena förenklar driftsättningen av ventilen, förhindrar tryckstötar och minskar både mängden CIP-vätska och tidsåtgången.

Läs mer på alfalaval.com/ThinkTop

 

För mer information kontakta:

René Stietz
Produkt Portfolio Manager, Ventiler och automation, Alfa Laval
Telefon: +45 28 95 43 05
E-post: rene.stietz@alfalaval.com

Marianne Hojby
Marketing Communication Manager, Alfa Laval
Telefon: +45 28 95 44 71
E-post: marianne.hojby@alfalaval.com


Detta är Alfa Laval

Alfa Laval är aktivt inom områdena Energi, Marina tillämpningar och Livsmedel och vatten, och erbjuder sina expertkunskaper, produkter och tjänster till en lång rad branscher i cirka 100 länder. Företaget strävar efter att optimera processer, skapa ansvarsfull tillväxt och driva framsteg – och gör hela tiden det lilla extra för att hjälpa kunderna att uppnå sina affärsmål och hållbarhetsmål. 

Alfa Lavals innovativa tekniker syftar till att rena, förfina och återanvända material och främja mer ansvarsfull användning av naturresurser. De bidrar till ökad energieffektivitet och värmeåtervinning, bättre vattenbehandling och minskade utsläpp. Därmed bidrar Alfa Laval inte bara till framgångar för sina kunder, utan för alla människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Allt enligt vårt motto Advancing betterTM.

Alfa Laval har 16 700 anställda. Årsomsättningen 2020 var 41,5 miljarder SEK (cirka 4 miljarder EUR). Företaget är noterat på Nasdaq OMX.

www.alfalaval.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications