Ny Alfa Laval ThinkTop puls seat clean for avløpsventiler sparer opptil 95 % CIP-væske

Avløpsventiler utgjør opptil 20 % av alle ventilene i et typisk prosessanlegg. Å rengjøre dem er kostbart, vanskelig og tidkrevende på grunn av lange rengjøringssykluser og risiko for trykkstøt. Den nye Alfa Laval ThinkTop pulse seat clean håndterer alle disse utfordringene. Den rengjør avløpsventiler raskt og effektivt og sparer opptil 95 % CIP-væske (Cleaning-in-Place).

ThinkTop hever standarden for vannsparing nok en gang. Den nye funksjonen pulse seat clean gjør det samme for avløpsventiler som burst seat clean gjorde for blandingssikre ventiler i 2019. Mens burst seat clean reduserer forbruket av CIP-væske for blandingssikre ventiler med opptil 90 %, reduserer pulse seat clean avløpsventilenes forbruk av CIP-væske med opptil 95 %.

Mer besparelse, mer oppetid

Tenk deg hvilke besparelser som blir mulige med denne standard automatiserte ventilstillingsfunksjonen, som utløses av et signal fra en PLS (programmerbar logisk styring) og styres av Alfa Laval ThinkTop V50 og V70 sensor- og styreenheter.

"ThinkTop pulse seat clean sørger for uante besparelser i CIP-væske for eiere og operatører av prosessanlegg, sammenlignet med konvensjonell PLS-styrt og timerbasert seat cleaning", sier René Stietz, Product Portfolio Manager, Valves and Automation, Alfa Laval. "Alfa Laval er den første og eneste leverandøren av ventilautomatiseringsløsninger som gir betydelige besparelser i CIP-væske for avløpsventiler."

Raskere, mer effektiv pulsrengjøring

Korte støt, eller puls, driver ventilrengjøringsprosessen og aktiverer ventilen når skjærkreftene når høydepunktet. Hver posisjonsbasert puls varer mindre enn et sekund og forhindrer trykkstøt i systemet. Pulsen skaper en høyturbulent strømning når væsken passerer gjennom det smale mellomrommet mellom ventilhuset og ventilsetet og fjerner effektivt alle rester fra avløpsventilene.

100 % rengjøringsvalidering av avløpsventiler

Pulse seat clean gjør det enkelt å styre og validere ventilrengjøringssyklusene. Ventilstillingen styres ikke av PLS-timeren, men av Alfa Laval ThinkTop. I tillegg til å redusere volumet av CIP-væske som brukes, programmeres sensoren til å åpne og lukke setet raskt, noe som gir raskere og grundigere rengjøring og hygiene enn timerstyrt rengjøring. ThinkTop bekrefter også at ventilrengjøringen er blitt fullført.

Pulse seat clean er beregnet på avløpsventiler i form av enkeltseteventiler eller spjeldventiler, og den er en standardfunksjon på ThinkTop V50 og V70 sensor- og styreenheter med én magnetventil. Uavhengig av aktuatormodus kan avløpsventilen konfigureres som en normalt åpen eller normalt lukket stenge- eller omkoblingsventil. Pulse seat clean forenkler idriftsettelse av ventiler, forhindrer trykkstøt og reduserer CIP-væske og tidsforbruk.

Mer informasjon finner du på alfalaval.com/ThinkTop

 

Kontaktinformasjon:

René Stietz
Product Portfolio Manager, PM Valves and Automation, Alfa Laval
Telefon: +45 28 95 43 05
E-post: rene.stietz@alfalaval.com

Marianne Hojby
Marketing Communication Manager, Alfa Laval
Telefon: +45 28 95 44 71
E-post: marianne.hojby@alfalaval.com


Om Alfa Laval

Alfa Laval er virksom på områdene energi, marin, næringsmiddel og vann og tilby ekspertise, produkter og service til et bredt spekter av kunder i et 100-talls land. Selskapet er engasjert i å optimalisere prosesser, skape ansvarlig vekst og ligge i spissen av teknologiutviklingen – alltid gjøre det lille ekstra for å støtte kundene for å oppnå sine forretnings- og bærekraftsmål.

Alfa Lavals innovative teknologier brukes til å rense, foredle og gjenbruke materialer for å fremme mer ansvarlig bruk av naturressurser. De bidrar til forbedret energieffektivitet og varmegjenvinning, bedre vannbehandling og reduserte utslipp. Dermed påskynder Alfa Laval ikke bare fremgangen for sine kunder, men også for mennesker og kloden. Å gjøre verden bedre, hver dag. Det handler om Advancing betterTM.

Alfa Laval har 16 700 ansatte. Årsomsetningen i 2020 var 41,5 milliarder svenske kroner (ca. 4 milliarder euro). Selskapet er notert på Nasdaq Stockholms hovedmarked.

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications