Cenné rady týkající se zajištění bezpečného a efektivního systému hospodaření s vodou pro farmaceutické účely

/ins  „Použití tohoto membránového ventilu s prvotřídní membránou z masivního EPDM pomáhá minimalizovat kontaminaci a tvorbu biofilmu.“

Voda je základní složkou farmaceutické výroby. Po vyčištění musí být čištěná voda (PW) nebo voda pro injekce (WFI) skladována a distribuována ve vhodně navržených, instalovaných, zprovozněných a validovaných systémech.

Řízení kvality vody v distribučním okruhu tak, aby bylo zajištěno dodání do místa použití při požadovaném průtoku a teplotě, může být náročné. To je důvod, proč výrobci farmaceutických přípravků hledají udržitelná a energeticky účinná řešení, která by se dokázala vypořádat s korozí ušlechtilé oceli, tvorbou biofilmu nebo jinými nečistotami v distribučním okruhu vody.

Účel farmaceutických vodních soustav:
• Udržovat vodu v požadované kvalitě
• Dodávat vodu do místa použití při požadovaném průtoku a teplotě
• Minimalizovat investiční a provozní náklady
• Snadná validace všech zařízení, náhradních dílů a servisních sad

SENAMTE SE S ALFA LAVAL ULTRAPURE:
Ventil Unique DV-ST UltraPure udělá práci za vás
Tento kompaktní, lehký membránový ventil modulární konstrukce nabízí široké možnosti konfigurace pro specifické účely a je mimořádně vhodný pro farmaceutické vodní soustavy.

Stabilně vykazuje zdokumentované, spolehlivé provozní parametry bez výskytu kontaminantů díky specifikovanému obsahu síry, který přispívá k vynikající kvalitě svařování, a vysoce kvalitním ventilovým tělesům s nízkým obsahem delta-feritu

Výhody použití ventilu Alfa Laval DV-ST UltraPure ve vaší vodní soustavě:
• Zajišťuje bezpečné a dlouhodobé provozování systémů vodního hospodářství ve farmaceutických provozech
• Díky vysoké kvalitě svařování minimalizuje riziko koroze ušlechtilé oceli (tzv. rouging)
• Šetří energii, usnadňuje instalaci a zefektivňuje sterilizaci párou
• Díky otvoru pro detekci úniku minimalizuje riziko kontaminace
• Snižuje spotřebu energie na ohřev a váží méně, díky čemuž je potrubí vystaveno menšímu namáhání


NOVINKA: Na základě přání zákazníků byla k rozšířenému sortimentu ventilů nedávno přidána 4" verze DV-ST. Vychází z dílů 3" ventilu, bez omezení hodnot Kv, přitom ale nabízí výhodu použití stejné membrány, páky a pohonu pro 3" a 4" verze, čímž se snižují požadavky na skladové zásoby.


Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications