Úspora času a ztracených tržeb díky tomuto snadnému řešení sestavy ventilů

/ins. Procesy v hygienických oborech, jako jsou například výroba nápojů, potravinářství, mlékárenství, farmaceutická výroba a výroba pro osobní péči - se stávají stále složitějšími. Mezi některé z požadavků k řešení patří vysoké kapacity, zvýšená efektivita, snížení spotřeby vody a energie. Z tohoto důvodu je mimořádně důležité optimalizovat řízení průtoku bez dopadu na flexibilitu, bezpečnost zařízení, kvalitu produktu nebo hygienu.


Sestava ventilů, známá také jako ventilový blok, je skvělou možností k maximalizaci efektivity procesu prostřednictvím optimalizovaného řízení toku. Každý stupeň procesu navrhování a instalace je důležitou složkou plné realizace potenciálu vašeho procesu úsporou času a vyvarováním se ztráty tržeb spojené s odstavováním výroby.

 

Ve srovnání s tradičními přepouštěcími panely je ventilový blok zkonstruován tak, aby umožňoval současnou cirkulaci kapalin, včetně CIP v několika větvích tak, aby odpovídaly konkrétním požadavkům vašeho procesu. Toto uspořádání pro vás zajišťuje flexibilitu při dodávání více různých kapalin do několika cílových míst, zatímco ostatní větve se budou čistit.

 

Instalace ventilových bloků s jedinečnými dvousedlovými ventily s ochranou proti smíchání Alfa Laval Unique Mixproof Valves vám přináší vynikající zabezpečení produktu s dobrými podmínkami pro čištění a bez jakéhokoliv rizika vzájemné kontaminace. Toto řešení vylučuje příležitost k lidským chybám, ke kterým by mohlo dojít v případě manuálního přepojování větví a manipulace se přepouštěcími koleny.

 

Ve výrobním kompletované ventilové bloky upravené tak, aby splňovaly vaše konkrétní požadavky

V naší společnosti Alfa Laval se specializujeme na dodávání kompletních ventilových bloků upravených tak, aby splňovaly konkrétní, individuální požadavky. Naše odborné zkušenosti vám pomáhají zajistit co nejefektivnější řízení průtoku pomocí co nejmenšího počtu komponentů a účinným řešením klíčových požadavků, mezi které patří možnost čištění, možnost vypouštění a regulace průtoku.

 

Ventilové bloky Alfa Laval lze dodat předem sestavené a předem testované i plně zapojené a včetně veškerých nezbytných předem připojeného vzduchového vedení, spojovacích skříní a ovládacích panelů. To znamená, že můžete uvést do provozu i složité systémy co nejrychleji a ušetřit tak čas a vyvarovat se ztrát tržeb spojených s montáží na místě, odstraňováním závad a odstavením zařízení.

 

Doporučení optimálního řešení přihlíží k typu produktu, flexibilitě procesu, spotřebě zdrojů, omezením zařízení, tepelné expanzi a mnoha dalším faktorům.

 

Alfa Laval ve zkratce

Alfa Laval je významným světovým dodavatelem zařízení jako jsou zejména výměníky tepla, výměníkové stanice, vzduchové chladiče, separátory, dekantační odstředivky, membránová filtrace, čerpadla, ventily, vybavení nádrží

a filtry. Naše zařízení, systémy a služby optimalizují výkonnost technologických procesů našich zákazníků.

Pomáháme ohřívat, chladit, separovat a dopravovat látky, jakými jsou např. olej, voda, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.

Naše celosvětová organizace úzce spolupracuje se zákazníky v téměř 100 zemích světa. Pomáhá jim být vždy o krok napřed.

 

Kontakty

Aktuální kontakty společnosti Alfa Laval a seznam autorizovaných distributorů a servisních partnerů získáte na webových stránkách www.alfalaval.cz

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications