Ny fabrikk gjør Norden verdensledende innen ny grafisk teknikk

En av verdens største "print-on-demand" enheter åpnes i København i april. Her skal omlag 300 millioner sider dokumentasjon til IBMs programvare produseres hvert år.
Bak satsingen står Kodak Facilities Management, som nå blir ansvarig før datagiganten IBMs programvare-dokumentasjon.
Samarbeidsprosjektet, som ventes å komme opp i flere hundre millioner kroner, omfatter også produksjonsenheter i USA og Mexico.
Avtalen ses på som et steg mot en mer global infrastruktur.

Den raske utviklingen på programvaresektoren har gjort det stadig vanskeligere før produsentene å få frem aktuell dokumentasjon i rett tid til kundene. IBM Software Manufacturing Solutions har nærmere 20.000 publikasjoner å holde orden på, og antallet vokser i takt med at nye program utvikles.
- Ved å overlate håndteringen av manualer og annen dokumentasjon til en spesialisert extern operatør, sparer vi tid og penger samtidig som kvaliteten forbedres. Vi ligger dessuten langt fremme innen CD-teknikk, kopiering og mikrofilmhåndtering. Dette er viktig før å klare fremtidens behov, sier Tommie Funseth, administrerende direktør for Kodak FM i Norden.

Just-in-time-koncept
Den nye enheten i København blir en av de største i verden. Hjernen i prosessen er Kodaks "just-in-time"-programvare som styrer et stort antall av selskapets høyhastighetsskrivere og siste generasjons firefargers-skrivere. Videre finnes det avansert utstyr før sortering og etterbehandling. Det meste av dokumentasjonen leveres fra IBM via postscriptfiler som redigeres før videreformidling i Kodaks print-on-demand-system.
En åben systemarkitektur gjør virksomheten helt uavhengig av dataløsningen. Kodak FM samarbeider med flere leverandører før å kunne tilby bra løsninger. Flere IBM-produkter, som før eksempel PS/2 PC-er og RISC System/6000 arbeidsstasjoner, inngår i utvalget.

Internasjonal trend
Tommie Funseth ser dette som en bekreftelse på en internasjonal trend mot outsourcing innen billed- og dokumenthåndtering.
- Ved å konsentrere produksjonen av store tekst- og billedvolumer til en høyeffektiv enhet, får vi raskere og billigere dokumenthåndtering som i tillegg er aktuell og holder høy kvalitet, forklarer han.
Fra anlegget i København vil store dokumentvolumer bli kopiert og levert i nøyaktig antall til rett tid, hvor som helst i verden. Dermed unngås kostnader ved overproduksjon samt høye lagerutgifter.
Det 1.350 kvadratmeter store anlegget skal betjene kunder i Europa, Midt-Østen, Afrika og Sør-Amerika med ferdigtrykte manualer og elektronisk øverførte dokumenter før lokal trykking.

Steg mot global infrastruktur
- På sikt kommer stadig mer materiale til å overføres via telenettet og trykkes der det etterspørres. Nå tar vi det første steget mot en bedre global infrastruktur, forklarer Tommie Funseth.
Anlegget i København vil allerede fra starten kunne telekommunisere med to enheter som finnes i USA og Mexico.
Kodak FM, som ble startet i 1992, er spesialister på totalløsninger for dokument- og billedhåndtering for industri og forvaltning. Selskapet inngår i Kodak-konsernet som et uavhengig datterselskap.
- Moderselskapet gir oss en bred teknisk base å stå på innen blant annet kopiering, CD-teknologi og mikrofilmhåndtering. Vår selskapsform gjør at vi kan opptre uavhengig og finne de løsningene som er best for kundene, sier Tommie Funseth.
IBM-avtalen er den hittil største på markedet. Tidligere har Kodak FM kontrakt med rekke større selskaper i Norden.

Billedtekster:
1. Fra venstre: Carsten Goth, projektleder i IBM, Uffe Spohr, direktør i IBM, Michael Mølbæk, driftsdirektør i Kodak, Tommie Funseth, administrerende direktør i Kodak FM og Stig Lund, sjef for IBMs nordiske publikasjon.
2. Fra venstre: Uffe Spohr, direktør i IBM, Michael Mølbæk, driftsdirektør i Kodak, Tommie Funseth, administrerende direktör i Kodak FM, Stig Lund, sjef for IBMs nordiske publikasjon og Carsten Goth, prosjektleder i IBM

For ytterligere opplysninger, kontakt:
Informasjonssjef Annar Skjegstad, eller
Frank Åseli
Kodak Norge A/S, Kolbotn
Tlf: 66 81 81 81
Fax: 66 80 06 12

Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications