New renovation technique for VA-pipes

LEHDISTÖTIEDOTE
24. maaliskuuta 1995
Uudella vesi- ja viemäriputkien
kunnostusmenetelmällä vältetään
liikenneseisaukset

Me olemme kaikki kärsineet katutöiden aiheuttamista ruuhkista liikenteessä, kun vanhoja vesi- ja viemäriputkia kunnostetaan. Katu joudutaan kaivamaan auki, katuporat pitävät korviahuumaavaa meteliä ja paikalle syntyy valtava autoruuhka. Mutta ruotsalainen rakennusalan yritys NCC on kehittänyt menetelmän, jolla vanhat vesi-, viemäri- ja kaasuputket saadaan kunnostettua ilman, että putkia periaatteessa joudutaan lainkaan kaivamaan esiin kadun alta. Vanhoja putkia ei vaihdeta, vaan niiden sisään sijoitetaan uusi putki tai vuori, joka tiivistää tehokkaasti mahdolliset vuodot. Tällä menetelmällä kunnostus tapahtuu nopeasti. Samalla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä, koska työvoiman ja työvälineiden tarve on minimaalinen.

NCC:n kunnostusjärjestelmään sisältyy erilaisia ratkaisuja, mutta kaikissa on lähtökohtana vesi- ja viemäriputkien kunnostaminen niin yksinkertaisella tavalla, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä ympäristölle.
"Käytämme erilaisia menetelmiä riippuen ilmenneen vian laadusta, kertoo NCC:n rakennusinsinööri Lars Webering, mutta järjestelmä soveltuu kaikentyyppisiin vesi-, viemäri" ja kaasuputkiin.
Kaikkein tavallisin kunnostusmenetelmä on ns. slip-lining. Vanhojen putkien sisäpinta vuorataan sisäputkilla, joiden valmistusaine on PEH, PVC, GAP tai ruostumaton teräs. Ne vaahtohitsataan kiinni toisiinsa ja painetaan sitten vanhojen putkien sisään miesluukkujen kautta.

Putken murskaus
Toinen kunnostustapa, jota käytetään, kun putken täytyy olla joko samankokoinen tai suurempi kuin vanha putki, tai kun vanha putki on syöpynyt pahoin ulkopuolelta, on ns. murskausmenetelmä. Siinä vanha putki yksinkertaisesti murskataan kappaleiksi, niin että saadaan tilaa uudelle.
Vanhoissa vesiputkiverkoissa, joissa yleensä on ongelmana ruostuminen sisäpuolelta, putken sisäpinta ensin puhdistetaan huolellisesti ja eristetään sitten sementtilaastilla, joka ruiskutetaan keskipakovoiman avulla kiinni putken seinään. Sementtilaastieriste estää putken sisäpinnan ruostumisen jatkossa ja saa putken takaisin entiseen mittaansa, niin että se täyttää tehtävänsä aivan kuin uusi putki.
Lars Weberingin mukaan 'flexible lining' on erilaisista putkenkunnostusmenetelmistä kaikkein taloudellisin ja nopein.
Kovamuovikyllästeinen, valmiiksi koottu vuori eli "sukka" painetaan kahden miesluukun välisen putken sisään. Sukkaa paisutetaan sitten paineilmalla tai vedellä, niin että se muodostaa kovettuessaan kestävän, jäykän muoviputken, jonka virtausominaisuudet ja lujuus ovat paremmat kuin vanhan putken, Webering kertoo.


Ratkaisu moniin ongelmiin
Liitosten ruiskuttaminen on sopiva kunnostusmenetelmä putkille, joissa todetaan sisäpuolista vuotoa. Geelimäinen aine, useimmiten polyuretaani, ruiskutetaan liitoskohtiin, missä se kovettuu ja kiinnittyy lujasti putkeen tullessaan kosketukseen veden kanssa.
NCC:n tiivistysmenetelmä soveltuu ratkaisuksi muihinkin ongelmiin, ei ainoastaan vuotavien putkien korjaamiseen. Veden hidas vaihtuminen on hyvin tavanomainen pulma, joka usein johtaa veden laadun huononemiseen. Syynä on putken ylimitoitus. Putken kokoa voidaan pienentää sijoittamalla vanhan putken sisään pienempikokoinen, täyshitsattu PE-putki, jolloin myös veden virtaus tehostuu.
NCC on yksi Pohjoismaiden johtavia rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiä, mutta suurin osa sen toiminnasta on keskittynyt Ruotsiin. Pohjoismaiden ulkopuoliseen toimintaan kuuluu mm. suurten tehdaslaitosten rakentaminen tietyillä markkina-alueilla. Ruotsissa NCC on johtoasemassa teiden ja tehdaslaitosten rakentamisessa.
NCC-konsernin vuotuinen liikevaihto on noin 12 miljardia markkaa ja sen palveluksessa on noin 15 000 työntekijää, jotka toimivat viidellä eri sektorilla: NCC Anläggning (tie- ja vesirakennustoiminta), NCC Hus (asuntorakennustoiminta), NCC Produktionsanläggningar (tuotantolaitokset), NCC Fastigheter (kiinteistöt) ja NCC Invest (sijoitustoiminta).

Kuvateksti 1
Miesluukkujen välinen etäisyys on n. 40 metriä. Siinä Inpipe-ajoneuvossa oleva työryhmä, jolla on kaikki varusteet, varmistaa, että "sukka" menee tasaisesti aukosts sisään.

Kuvateksti 2
Toisen miesluukun kohdalla oleva ryhmä ottaa vastaan erikoishartsilla kyllästetystä lasikuidusta valmistetun Inpipe-sukan. Sukka kovettuu nopeasti muodostaen uuden putken.

Lisätietoja antaa:
NCC Anläggning
Rak.ins. Lars Webering
Domnarvsgatan 7
S-163 53 Spånga
Ruotsi
Puh. +46 8 621 02 25
Fax: +46 8 621 09 09


Tämä teksti on saatavissa 3,5 tuuman levykkeellä (Word 5.1a) Macintosh- tai PC-formatoinnilla.


Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications